Duhovnost

“Kaži nam kad će to biti!”

Problemi na ekološkom, zdravstvenom, ekonomskom, sigurnosnom, moralnom planu… Upozoravaju li nas globalni problemi, koji su u posljednje vrijeme sve učestaliji, veći i opasniji, na prorečene posljednje krize koje će pogoditi Zemlju? Jesu li to znakovi skorog Kristovog povratka? “Kaži nam kad će to biti i koji je znak tvoga dolaska i svršetka svijeta?” (Matej 24,4)

Posljednje krize koje će pogoditi Zemlju

Krize će doći. To je posvuda rasprostranjeno mišljenje o budućnosti. No, one su već tu! Danas posebice opažamo da su one globalne, što još više zabrinjava, i jedan su od vrlo ozbiljnih znakova upozorenja da će se dogoditi nešto vrlo značajno.

Svijet se nalazi na pragu strahovite krize

“Sadašnje vrijeme pobuđuje najveće zanimanje svih ljudi. Upravljači i državnici, ljudi koji zauzimaju povjerenje i odgovorne položaje, umni pripadnici svih društvenih slojeva, usmjerili su svoju pozornost na događaje koji se zbivaju oko nas. Oni prate odnose među narodima. Oni promatraju napetost koja je zahvatila svaki element na Zemlji i shvaćaju da se uskoro treba dogoditi nešto veliko i sudbonosno — da se svijet nalazi na pragu strahovite krize.” (Ellen G. White, Proroci i kraljevi, 340)

“Biblija i samo Biblija pravilno opisuje te događaje. U njoj su otkriveni veliki završni prizori povijesti našega svijeta, događaji u čijoj se sjeni već nalazimo. Zemlja dršće od tutnjave njihovog približavanja, a ljudska srca ispunjvaju se strahom.” (Ellen G. White, Odgoj, Zagreb 2017., 162)

“… Uskoro će se dogoditi ogromna promjena na našem svijetu, i posljednji pokreti bit će vrlo brzi. Stanje u svijetu pokazuje da sada dolaze žalosna vremena. Dnevne novine pune su slutnji o užasnim sudarima u bliskoj budućnosti. Smjela razbojstva su česta. Štrajkovi su obična stvar. Krađe i ubojstva su na dnevnom redu. Ljudi zarobljeni od demona ubijaju nemilosrdno žene i djecu. Drugi su, opet, poludjeli od razvrata i svakojakih poroka.” (Ellen G. White, Odabrana svjedočanstva, 430)

Zastrašivanje stanovništva?

U ateističkom sustavu Crkvi se prigovaralo da ometa, zamara, plaši i zastrašuje stanovništvo, svaki put kad bi podigla glas i upozorila na zlo i njegove posljedice, na kraj vremena milosti i na dolazak Isusa Krista. Međutim, nije potrebno plašiti ili zastrašivati stanovnike Zemlje, jer su oni već uplašeni, ili barem zabrinuti zbog sve veće nestašice hrane, energenata, pitke vode, radnih mjesta, tržišta, životnog prostora; mogućih dramatičnih scenarija u ekologiji zbog povećanja temperature, topljenja leda na polovima, nesigurne budućnosti; zbog sve većeg moralnog posrtanja… Mir i sigurnosti sve su krhkiji.

Znak: crna kronika

U Bibliji je pretkazano moralno posrtanje u “posljednje doba” (2. Timoteju 3,1-5); grijeh posvuda podiže svoju nakaznu glavu. Homoseksualci i lezbijke traže svoja demokratska prava, iako je Biblija jasno naznačila da je takvo spolno ponašanje neprirodno i samim tim neprihvatljivo i suprotno moralnom zakonu (Rimljanima 1,18-25) i da se takve osobe mogu obratiti Bogu i izliječiti, ozdraviti (1. Korinćanima 6,9-11). Naravno da to ne znači da na njih treba bacati kamenje, ali to uopće ne može biti predmet rasprave o nekim pravima! Pravo na slobodu nikako ne može podrazumijevati pravo na slobodno kršenje zakona, u ovom slučaju moralnog zakona. I to još “ozakonjeno” pravo?! To ima veze s produženjem i opstankom ljudske vrste.

U Nizozemskoj su prostitutke dobile “pravo” da mogu otvoriti “obrt”! Kakav bi to bio obrt? Sada to traže prostitutke i u Indiji. I kod nas se čuju glasovi nekih koji bi i na taj način htjeli puniti državni proračun. Tako se, gledano biblijski, krši Božji zakon, ozakonjuje zlo radi profita. Krenemo li tim putom, doživjet ćemo i da lopovi otvaraju svoje “obrte” i uredno prijavljuju i plaćaju porez. Onda će za njima i ucjenjivači, pa oni koji otimaju ljude, gusari… svi će otvarati “obrte” i uredno plaćati porez. Kamo to vodi, nije teško predvidjeti.

Naravno i protunaravno ponašanje

Kako to da su pojedinci odgovorni za red i moral tako kratkovidni? A Crkva kao institucija? Šuti li, i iz prikrajka promatra što se zbiva i razmatra kamo to vodi? Ili bi trebala u ime svog vjerništva podići glas protiv takve prakse? Jer, u krajnjoj liniji, to su “neki” ili “nečiji” vjernici koji to rade ili koji to ozakonjuju. Zašto su predstavnici medija glasniji u zastupanju takozvanih “prava” onih koji se ponašaju protunaravno (Rimljanima 1,26) od zastupanja prava većine vjernika koji su uvjereni da se treba ponašati naravno?! Dokad ćemo šutjeti? Je li to naravno?

Brze promjene u svijetu

“Dani u kojima živimo svečani su i značajni. Božji Duh se postupno ali sigurno povlači sa Zemlje. Nevolje i kazne već stižu one koji preziru Božju milost. Užasne su nesreće na kopnu i moru, nesređeno stanje u društvu, glasovi o ratovima. Sve ovo predskazuje nam da se približavaju veličanstveni događaji. Sile zla udružuju svoje snage i učvršćuju se; pripremaju se za posljednju veliku krizu. Naš svijet uskoro će biti poprište velikih promjena, a završni pokreti bit će vrlo brzi.” (Ellen G. White, Evangelizam, 29) Sjetimo se samo kako brzo je pao ateistički sustav u Sovjetskom Savezu, Berlinski zid i “željezna zavjesa”!

Crkva, njezine vođe, svećenstvo i crkvena administracija imaju veliku odgovornost! (Malahija 2,7)

Velika odgovornost vjerništva

Odgovornost je i živjeti, a ne samo riječima svjedočiti svoju vjeru! Zato se svaki vjernik treba samoispitivati.

“Doći ću k vama na sud i bit ću spreman svjedok protiv vračeva i preljubnika, protiv onih koji se lažno kunu, protiv onih koji zakidaju plaću radniku, udovici i siroti, protiv onih koji gaze pravo stranaca i mene se ne boje — govori Jahve nad vojskama.” (Malahija 3,5)

“I ne budi nevjeran ženi svoje mladosti. Jer ja mrzim otpuštanje žena — govori Jahve, Bog Izraelov…” (Malahija 2,15.16)

“I pitate: ‘U čem te prikratismo?’ U desetini i prinosu. Udareni ste prokletstvom jer me prikraćujete vi, sav narod! Donesite čitavu desetinu u riznicu da u mojoj kući bude hrane. Tad me iskušajte — neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov… Svi će vas narodi tad držati sretnima, jer ćete biti zemlja blaženstva — govori Jahve nad Vojskama.” (Malahija 3,8-12)

Naša vjernost Bogu nikako ne može biti prikraćena eventualnom tuđom nevjernošću! Znamo da Bog ne prima isprike. Zašto se mi onda, ponekad obeshrabreni nečijom nedosljednošću u vjeri, usudimo ispričavati Bogu što ne radimo sukladno Njegovim naredbama? Zar smo zaboravili da tuđa nevjernost ne može oduzeti one blagoslove koje Bog izliva na one koji su Mu vjerni? Pa On je rekao: “Okušajte me u tom.” Najvažnije u Božjem zakonu jesu: pravednost, milosrđe i vjernost. (Matej 23,23)

“… Uspjeh će uvijek biti srazmjeran oduševljenju i ustrajnosti koji se ulažu u obavljanje posla. Bog može činiti čuda za svoj narod jedino kada on s neumornom energijom obavlja svoj posao.” (Ellen G. White, Proroci i kraljevi, 167)

Znak: stop pušenju

“Duhan je spor, podmukao otrov i njegove je posljedice mnogo teže ukloniti iz organizma nego kod alkohola. Kakvu snagu može imati poklonik duhana da bi zaustavio rast neumjerenosti? Kad je u pitanju duhan, prije nego što sjekira bude položena kod korijena stabla, u našem svijetu mora doći do revolucije..” (Ellen G. White, Svjedočanstva za Crkvu, sv. 3., 569)

Već je postignut određen napredak na tom planu: zabranjeno je pušenje u vlaku, autobusu, školama, uredima, a ovih dana i u zatvorenim prostorima kafića. Još bi veću potporu mladima u prestanku pušenja trebali dati roditelji, nastavno osoblje, liječnici, svećenici, političari, treneri, javne osobe iz estrade i ostali koji mogu pomoći svojim uzorom i autoritetom.

Znak: “Doktor, a puši!” “Dijete, a puši!” “Trudnica, a puši!” “Djevojka, a puši!” “Mladić, a puši!” “Tata, a puši!” “Mama, a puši!” Pa za koga je onda logično da puši? Samo za one koji žele umrijeti brže i u skupim i teškim mukama. Pušač tijekom svog prosječnog kratkog života popuši jedan dobar automobil, ili jednu “kućicu u cvijeću”.

Znak: nedjeljni zakon

Što nadahnuto pero kaže o vjerskopolitičkim uvjetima u Sjedinjenim Američkim Državama, koji će se proširiti svijetom?

“Dostojanstvenici Crkve i države udružit će se kako bi potkupili, nagovorili ili prisilili sve slojeve da svetkuju nedjelju. Nedostatak božanskog autoriteta nadomjestit će opresivni zakoni. Politička pokvarenost uništava ljubav spram pravde i poštovanje istine, pa će čak i u slobodnoj Americi upravljači i zakonodavci, da bi osigurali naklonost javnosti, popustiti popularnom zahtjevu za zakonom koji bi nametnuo svetkovanje nedjelje. Sloboda savjesti, koja je tako skupo plaćena, više se neće poštovati. U sukobu koji će uskoro izbiti vidjet ćemo primjerenost prorokovih riječi: ‘Tada, obuzet gnjevom protiv Žene (Crkve), Zmaj (Sotona) ode da vodi rat protiv ostalih iz njezina potomstva, protiv onih koji vrše Božje zapovijedi i čuvaju Isusovo svjedočanstvo.’ (Otkrivenje 12,17)” (Ellen G. White, Velika borba, str. 508,509)

Svatko treba imati odgovarajuće uvjete za život i ispovijedanje svoje vjere, bez prijetnji i pritisaka! Svatko treba imati slobodu izbora dana odmora, bio to petak, subota, nedjelja ili koji drugi dan u tjednu. Svatko će Bogu dati odgovor za svoj izbor i biti odgovoran za posljedice. Sloboda savjesti je svetinja koju i sâm Bog poštuje. Pa kad Bog poštuje slobodu savjesti, tko je čovjek da se tome protivi? Državnim zakonom koji nameće svetkovanje nedjelje svima, bez obzira na slobodu izbora, vrši se nasilje nad slobodnom voljom i savješću. To donosi “brak” između Crkve i države. (2. Solunjanima 2,3-14)

Znak: vatrene lopte

Ellen White piše o jednom viđenju u kojem je vidjela nešto što predstoji Zemlji. Je li to neko oružje ili nešto drugo?

“… Velike vatrene lopte padale su na kuće. Vatrene strijele iz lopti letjele su u svim smjerovima. Bilo je nemoguće zaustaviti požare koji su izbijali. Čitava naselja bila su uništena. Ljude je obuzimao neopisiv strah.” (Ellen G. White, Evangelizam, 27)

Rješenje: On mora doći!

Naravno, sve ovo nije objavljeno da se ljudski rod plaši, nego da shvati da grijehu mora doći kraj. Isus će doći! On mora doći! Ovakve probleme može riješiti samo Bog! Isus će uskoro završiti svoju službu posredovanja u nebeskom Svetištu. Gotovo svi problemi postali su ili postaju globalni. Ne možemo govoriti: “Pa, uvijek je negdje bilo rata, bolesti, ozonskih rupa…”

“Taj dan je pred vratima. Vrijeme preostalo za pouke koje treba naučiti, za posao koji treba obaviti i za preobražaj karaktera koji treba postići je vrlo kratko.” (Ellen G. White, Odgoj, Zagreb 2017., 156)

Božji narod — oni koji vjerom prihvate Isusa za osobnog Spasitelja i kao dokaz svoje vjere i dragovoljne poslušnosti drže sve Božje zapovijedi, ne trebaju se bojati budućnosti. Njima se ništa ne može dogoditi ako Bog ne dopusti. Ako dopusti, On će dati i snagu da mogu izdržati kušnju, ili će kušnji učiniti kraj da je mogu podnijeti.

“Neka se ne uznemiruje vaše srce! … Idem da vam pripravim mjesto! …Vratit ću se da vas uzmem k sebi…” (Ivan 14,1-4) To je nada koju potrebuje ovaj naš svijet!

Dr. Ivan Đidara

Podijeli