Ključ apostolske moći

13. 11. 2022.

“Tada im Petar, pun Duha Svetoga, reče: ‘Narodni članovi Velikog vijeća i starješine! Ako nas danas sudski ispitujete o dobročinstvu učinjenu jednom bolesniku i po kojem je ovaj ozdravio, to dobro znajte vi svi i sav narod izraelski: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, koga ste vi razapeli, a koga je Bog uskrisio od mrtvih, po njemu zdrav stoji ovaj čovjek pred vama. Isus je onaj kamen koji ste vi, graditelji, odbacili, a koji je postao ugaonim kamenom. Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti.’” (Djela 4,8-12)

Je li ovo onaj isti Petar koji je prije nekoliko tjedana drhtao od straha i skrivao se kako ga ne bi prepoznali kao Isusovog sljedbenika? Je li to ista osoba koja se klela i proklinjala da ne poznaje Isusa i da nije Njegov učenik?

I jest i nije. Jest zato što je imao isto tijelo i ime. Ali nije zato što je kukavica Petar bio toliko promijenjen da se sada neustrašivo obraća moćnom Velikom vijeću, vladajućem tijelu Židova, upravo onom koje je Isusa osudilo na smrt.

Dalje čitamo da židovski knezovi, “kad vide Petrovu i Ivanovu neustrašivost i saznadu da su neuki i priprosti ljudi, počnu se diviti. Prepoznali su u njima Isusove pratioce.” (Djela 4,13)

Ne znajući što bi učinili s apostolima koji su izazivali nevolju, židovski vođe “pozovu ih unutra te im strogo zabrane da o Isusovu imenu govore i uče. Ali im Petar i Ivan odvrate: ‘Sami prosudite je li pravo pred Bogom da se više pokoravamo vama nego Bogu! A što je do nas, mi ne možemo drukčije nego govoriti što smo vidjeli i čuli.’” (redci 18-20)

Poslije, nakon što su ih vlasti utamničile zbog njihove vjere, preobraženog Petra i njegove prijatelje nakon čudesnog oslobođenja našli su kako “stoje u hramu i poučavaju narod” (Djela 5,17-25). Kada su ponovno izvedeni pred Veliko vijeće, rekli su: “Treba se više pokoravati Bogu nego ljudima. … Bog otaca naših uskrisio je Isusa, koga ste vi, vješajući ga na križ, ubili. Njega je Bog desnicom svojom uzvisio za Vođu i Spasitelja, da dadne Izraelu obraćenje i oproštenje grijeha. Za ovo svjedočimo mi i Duh Sveti.” (redci 29-32)

Propovijedanje o Kristovom uskrsnuću dalo je sigurnost apostolskoj poruci. Više se nisu plašili jer su sada služili uskrslom Gospodinu koji ima ključeve smrti i podzemlja. Čak ni moćni ljudi nisu im mogli ništa učiniti. Vidjevši Uskrsloga, znali su o čemu govore. I nitko ih nije mogao ušutkati.

Takva je preobražavajuća sila vjere u uskrsnuće.

 

Preporučujemo: