Ključevi Neba

9. 01. 2024.

“Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog.” (Matej 16,19)

Isus je nastavio: “A ja tebi kažem: ti si Petar — Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i Vrata pakla neće je nadvladati.” (Matej 16,18) Riječ “Petar” znači “kamen — kamen koji se kotrlja”. Petar nije bio stijena na kojoj je utemeljena Crkva. Vrata paklena nadvladala su ga kad se s kletvom odrekao svojega Gospodina. Crkva je sazidana na Onome koga ne mogu nadvladati Vrata pakla. …

“Na toj stijeni”, rekao je Isus, “sagradit ću Crkvu svoju.” U prisutnosti svih nebeskih duhovnih bića, u prisutnosti nevidljive paklene vojske, Krist je osnovao svoju Crkvu na živoj Stijeni. Ta Stijena je On sâm — Njegovo tijelo za nas slomljeno i ranjeno. Crkvu koja je sazidana na ovom temelju vrata paklena neće nadvladati.

Kako je slavna izgledala Crkva kad je Krist izgovorio ove riječi! Postojala je samo šačica vjernika, protiv kojih će biti usmjerena sva sila zlih duhova i zlih ljudi, ali se ipak Kristovi sljedbenici nisu trebali bojati. Sazidani na Stijeni njihove snage, oni ne mogu biti srušeni.

Šest tisuća godina vjera je zidana na Kristu. Šest tisuća godina vihori i bure sotonskog bijesa udaraju o Stijenu našeg spasenja; ali ona nepomično stoji. Petar je izrazio istinu koja je sam temelj vjere Crkve i Isus ga je počastio kao predstavnika cijeloga tijela sastavljenog od vjernika. On je rekao: “Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, a što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima.” (redak 19)

“Ključeve kraljevstva nebeskog” Kristove su riječi. Sve riječi Svetoga pisma Njegove su i ovim su obuhvaćene. Ove riječi imaju silu da otvore i zatvore Nebo. One objavljuju uvjete uz koje se ljudi primaju ili odbacuju. Tako je djelo onih koji propovijedaju Božju riječ miris života za život ili miris smrti za smrt. Njihovo se poslanje mjeri vječnim učincima. (Isusov život, str. 337,338)