Knez života

16. 10. 2023.

“Isus je obilazio po svoj Galileji učeći u tamošnjim sinagogama, propovijedajući Radosnu vijest o Kraljevstvu te ozdravljajući svaku vrstu bolesti i nemoći u narodu.” (Matej 4,23)

Na svima koji su uključeni u Gospodnje djelo počiva odgovornost ispunjavanja naloga: “Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.” (Matej 28,19.20)

Krist nam je ostavio primjer kako trebamo raditi. Pročitajte četvrto poglavlje Evanđelja po Mateju i zapazite koje je metode Krist, Knez života, primjenjivao u svojem naučavanju: “Ostavi Nazaret te ode da se nastani u Kafarnaumu, primorskom gradu na području Zabulonova i Neftalijeva plemena, da se ispuni što je rekao prorok Izaija: ‘Zemlja Zabulonova i zemlja Neftalijeva, zemlja uz more i s onu stranu Jordana, poganska Galileja — narod što je boravio u tmini vidje svjetlo veliko; onima koji prebivahu u tamnom predjelu smrti zasja svjetlo.’” (Matej 4,13-16)

“Kad je Isus prolazio pokraj Galilejskog mora, opazi dvojicu braće, Šimuna, zvanog Petra, i brata mu Andriju, kako bacaju mrežu u more — bili su, naime, ribari — pa im reče: ‘Pođite za mnom, i učinit ću vas ribarima ljudi!’ Oni istoga časa ostave mreže i pođu za njim. Idući odatle dalje, opazi drugu dvojicu braće, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana, u lađici, s ocem, gdje krpe mreže. Pozva ih. Oni odmah ostave lađicu i svog oca te pođu za njim.” (Matej 4,18-22)

Ovi skromni ribari bili su Kristovi prvi učenici. On im nije rekao da će dobivati određenu plaću za svoju službu. S Njim su trebali dijeliti samoodricanje i podnošenje žrtve. …

U svakom smislu riječi Krist je bio zdravstveni misionar. Došao je na ovaj svijet propovijedati Evanđelje i liječiti bolesne. Došao je kao Iscjelitelj tijela, kao i čovjekove duše. Njegova poruka glasila je da će poslušnost zakonima Božjeg kraljevstva donijeti ljudima zdravlje i napredak. (Counsels on Health, str. 316, 317)

Za razmišljanje: Jesam li ikada proučavao metode kojima se Isus koristio u služenju tjelesnim i duhovnim potrebama izgubljenih? Što mogu naučiti iz Isusovog načina rada?