Knjiga proroka Daniela je sada otpečaćena za proučavanje

24. 11. 2016.

“A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka! Mnogi će tumarati, i bezakonja će rasti.” (Daniel 12,4)
Postoji potreba za mnogo dubljim proučavanjem Božje riječi. Posebno bi na Knjigu proroka Daniela i Otkrivenje trebalo obratiti pozornost kao nikada prije u povijesti našeg djela. Možda o nekim pojedinostima trebamo govoriti manje, u vezi sa silom Rima i papinstva, ali trebamo skrenuti pozornost na ono što su proroci i apostoli pisali pod nadahnućem Božjega Duha. … Čitajte Knjigu proroka Daniela. Ispitajte točku po točku povijest kraljevstava koja su tu prikazana. Promatrajte vladare, sabore, moćne vojske i zapazite kako Bog djeluje da bi ponizio ponosite i bacio ljudsku slavu u prašinu. Jedino je Bog predstavljen kao veliki. U viđenjima proroka Bog je prikazan kao Onaj koji obara jednog moćnog vladara i postavlja drugog. Predstavljen je kao vladar svemira koji se sprema da uspostavi svoje vječno kraljevstvo — Pradavni, živi Bog, Izvor sveukupne mudrosti, Vladar sadašnjosti koji otkriva budućnost. Čitajte i shvatite koliko su jadni, slabi, kratkovječni, koliko su grešni i krivi smrtnici. … Svjetlo koje je Daniel primio neposredno od Boga dano je posebno za ove posljednje dane. Prizori koje je vidio na obalama Ulaja i Tigrisa, velikih rijeka u zemlji Šinearu, sada su u tijeku ispunjenja i svi prorečeni događaji uskoro će se odigrati. Razmotrite okolnosti u kojima se nalazio židovski narod kada su Danielu dana ta proročanstva. Izraelci su bili u sužanjstvu, njihov hram je bio uništen, a službe u hramu ukinute. Njihova vjera bila je usredotočena na obrede žrtvenog sustava. Oni su vanjskoj formi dali najveće značenje, a izgubili su iz vida duh istinskog bogoslužja. … Gospodin je učinio da narod ode u zarobljeništvo i da služba u hramu bude prekinuta kako se njihova vjera ne bi u potpunosti svela na izvanjske obrede. … Izvanjska slava je uklonjena, da bi duhovna mogla zablistati. … Kada je davao svjetlo svojem narodu, Bog nije radio isključivo preko jednog društvenog sloja. Daniel je bio judejski knez. Izaija je također bio iz kraljevske loze. David je bio pastir, Amos stočar, Zaharija zarobljenik u Babilonu, Elizej ratar. Gospodin je kao svoje predstavnike podizao vođe, proroke i knezove, ljude plemenitog i običnog podrijetla. Djelovanjem svojeg nadahnuća otkrivao im je istine koje su trebali prenijeti Njegovom narodu. (Letter 57, 1896.; Manuscript Releases, sv. 16, 333—335)