Duhovnost

Koga je briga?

Jeste li kad doživjeli razočaranje kad ste skupinu ljudi nastojali navesti da nešto učine? Mnoge majke mogle bi o tome dugo pričati. Stalno moraju poticati ukućane da pospremaju za sobom jer ako to ne učine sve će ostati neobavljeno. “Zar nikoga nije briga? Ja jedina nešto činim.”

Slično je bilo u Deborino vrijeme. Kanaanci su tlačili Izraelce, ali ovi nisu imali oružja (Suci 5,8). S druge strane, Kanaanci su imali devet stotina bojnih kola. I to je bio razlog što nitko ništa nije poduzimao.

Debora je obavljala tri službe: bila je sutkinja, proročica i “majka Izraelu” (Suci 5,7). Izraelu su u to vrijeme i te kako bile potrebne sve tri službe. Bio im je potreban sudac da u zemlji koja je bila u rasulu primjenjuje zakon. Bio im je potreban prorok da im prenese Božju poruku kad su mislili da ih je Bog zaboravio. A bila im je potrebna i majka koja će ih sve okupiti i pokrenuti.

Zahvaljujući njezinom djelovanju, Izrael se izbavio od Kanaanaca. Upravo kao što je Bog upotrijebio Deboru da ostvari svoje namjere za svoj narod, tako On i vas može upotrijebiti. Sve što je potrebno jest da se prepustite Njegovom vodstvu.

Randy i William J. Petersen