Duhovnost

Koliko je duboka vaša vjera?

Mi nećemo iznositi svoje molbe Bogu da bismo provjeravali hoće li ispuniti svoju riječ, već zato što će je ispuniti; ne da bismo provjeravali da nas voli, već zato što nas voli. “A bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj koji želi pristupiti Bogu mora vjerovati da postoji Bog i da nagrađuje one koji ga traže.” (Hebrejima 11,6)

Međutim, vjera ni u kom smislu nije sjedinjena s nagađanjem. Samo onaj koji ima pravu vjeru zaštićen je od nagađanja. Jer nagađanje je Sotonino krivotvorenje vjere. Vjera polaže pravo na obećanja i donosi rod u poslušnosti.

Pretpostavka također polaže pravo na obećanja, ali ih koristi kao što ih je koristio Sotona, da bi opravdao prijestup. Vjera bi dovela naše praroditelje da steknu povjerenje u Božju ljubav i poslušaju Njegove zapovijedi. Pretpostavka ih je dovela do prijestupa Njegova Zakona, vjerujući da će ih Njegova velika ljubav spasiti od posljedica njihovog grijeha. Vjera ne polaže pravo na naklonost Neba bez ispunjavanja uvjeta uz koje se daje milost. Prava vjera ima svoj temelj na obećanjima i svemu onome što nam pružaju Pisma.

Često nas Sotona, kad ne uspije u nama izazvati nepovjerenje, uspijeva navesti na nagađanje. Ako nas navede da nepotrebno stanemo na put kušnjama, on zna da je pobjeda njegova. Bog će sačuvati sve koji idu stazom poslušnosti, ali odvojiti se od nje znači stupiti na Sotonino tlo. Tu ćemo sigurno pasti. Spasitelj nam je zapovjedio: “Bdijte i molite, da ne padnete u napast!” (Marko 14,38) Razmišljanje i molitva sačuvat će nas od samovoljnog srljanja na put opasnosti i tako ćemo biti sačuvani od mnogih poraza.

Ellen G. White

(tekst je preuzet iz knjige Isusov život, str. 89,90)

Podijeli