Konačna priprema

28. 10. 2012.

„Zato i vi budite pripravni, jer će Sin Čovječji doći u čas kad se ne nadate.“ (Matej 24,44)

Nama je upućena poruka koja se odnosi na Kristov skori dolazak. Prigodom uzašašća našega Gospodina, anđeli su stajali pokraj učenika i zajedno s njima promatrali Spasitelja dok je uzlazio na Nebo. Onda su se okrenuli učenicima i rekli: „Ovaj isti Isus koji je uznesen na nebo između vas opet će se vratiti isto onako kako ste ga vidjeli da odlazi na nebo.“ (Djela 1,11)

Haljina koju nam je Krist ponudio osposobljava nas da se pojavimo u Božjoj prisutnosti. Ova haljina, ruho Njegove pravednosti, Krist je stavio na svaku dušu koja se kaje i koja vjeruje. …

Ovo ruho, satkano na nebeskom razboju, nema u sebi nijednu nit ljudskog podrijetla. Krist je u svojoj ljudskoj naravi izgradio savršeni karakter i taj karakter nudi i nama. »Sva je naša pravda k’o okaljane haljine!« (Izaija 64,6) Sve što sami činimo uprljano je grijehom. …

On je svojom savršenom poslušnošću omogućio svakom ljudskom biću da bude poslušno Božjim zapovijedima. Kada se pokorimo Kristu, naše srce sjedinjuje se s Njegovim srcem, naša volja spaja se sa Njegovom voljom; um postaje jedno s Njegovim umom, a misli su dovedene u pokornost Kristu; mi živimo Njegovim životom. Na to se misli kada se kaže da se trebamo obući u odjeću Njegove pravednosti. I tada, kada nas Gospodin bude gledao, On neće vidjeti odjeću od smokvinog lišća, golotinju i izopačenost grijeha, već svoje ruho pravednosti koje označava savršenu poslušnost Gospodnjem zakonu.

Neće biti nikakvog drugog vremena kušnje da bismo se mogli pripremiti za vječnost. Upravo sada, u ovom životu, trebamo staviti na sebe ruho Kristove pravednosti. Ovo je naša jedina prilika da izgradimo karakter za dom koji je Krist pripremio onima koji vrše Njegove zapovijedi.

Dani naše kušnje brzo se završavaju. Kraj je blizu. Kroz stoljeća svečano odjekuju riječi opomene koje nam je uputio naš Gospodin s Maslinske gore: „Pazite … da vam onaj dan ne dođe iznenada.“ (Luka 21,34 – Šarić) „Bdijte i molite svaki čas, da biste mogli umaći svemu onomu što se ima dogoditi i održati se pred Sinom Čovječjim.“ (Luka 21,36) (Signs of the Times, 22. studenoga 1905.)

Leave a Comment