Konačno: položaj iznad anđela

30. 04. 2024.

“Pobjedniku ću dati da sjedne sa mnom na mome prijestolju, kao što i ja pobijedih i sjedoh sa svojim Ocem na njegovu prijestolju.” (Otkrivenje 3,21)

Zbog radosti koja mu je bila pokazana, Krist je izdržao križ prezrevši sramotu i zauvijek je sjeo s desne strane Bogu. On je umro na križu kao Žrtva za svijet, a preko te Žrtve izliven je najveći blagoslov koji je Bog mogao dati — dar Duha Svetoga.

Taj blagoslov namijenjen je svima koji prihvate Krista. Grešni svijet poprište je najvećeg sukoba koji su nebeski svemir i zemaljske snage ikada vidjeli. On je određen da bude pozornica na kojoj će se odigrati velika bitka između dobra i zla, između Neba i pakla. Svako ljudsko biće ima svoju ulogu u tom sukobu. Nitko ne može stajati na neutralnom području. Ljudi moraju ili prihvatiti ili odbaciti Otkupitelja svijeta. Svi su svjedoci za ili protiv Krista. Krist poziva sve koji stoje pod Njegovom zastavom da se zajedno s Njim uključe u borbu kao vjerni vojnici koji će baštiniti vijenac života. Oni su posvojeni kao sinovi i kćeri Božje. Krist im je ostavio svoje sigurno obećanje da će veliku nagradu u nebeskom kraljevstvu primiti oni koji zajedno s Njim sudjeluju u Njegovom poniženju i patnjama radi istine.

Križ na Golgoti pruža izazov, i naposljetku će pobijediti sve zemaljske i paklene sile. U križu se stječu svi utjecaji i iz njega izlaze. On je veliko središte privlačnosti jer je na njemu Krist dao svoj život za ljudski rod. Ova je žrtva bila prinesena s namjerom da se čovjek vrati u svoje prvobitno savršenstvo; da, i više od toga. Ona je bila prinesena da mu omogući potpunu promjenu karaktera, da ga učini i više nego pobjednikom. Oni koji Kristovom snagom svladaju velikog neprijatelja Boga i čovjeka, u nebeskim dvorovima zauzet će položaj iznad anđela koji nikada nisu sagriješili. …

Prema Božjem planu sva nebeska bogatstva bit će podijeljena ljudima. Ništa u riznici božanskog blaga nije proglašeno previše dragocjenim da ne bi moglo pratiti veliki dar jedinorođenog Sina Božjega. “A svima koji Ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime.” (Ivan 1,12) Krist je bio opunomoćen da u grešno čovječanstvo udahne dah života. Oni koji Ga prime nikada neće biti gladni, nikada žedni; jer veće radosti od one koja postoji u Kristu ne može biti. (General Conference Bulletin, Second Quarter, 1899., str. 33)