Kopajte duboko

14. 01. 2024.

“Po tvojim naredbama postajem razuman” (Psalam 119,104)

Za um i dušu, isto kao i za tijelo, vrijedi Božji zakon da se snaga stječe trudom. Razvitak se postiže vježbanjem. U skladu s tim zakonom Bog se pobrinuo da nam u svojoj Riječi osigura pomagalo za razvijanje uma i duha.

Biblija sadrži sva načela koja ljudi trebaju razumjeti da bi se osposobili za ovaj život i za život koji će doći. Svi ih mogu razumjeti. Ako netko cijeni nauk Biblije, ne može pročitati niti jedan jedini redak u njoj a da iz njega ne izvuče neku korisnu misao. Najvrednije pouke iz Biblije ne mogu se dobiti povremenim ili nepovezanim proučavanjem. Njezin veliki sustav istinâ nije prikazan tako da bi ga mogao shvatiti užurban ili površan čitatelj. Mnoga njezina blaga leže duboko ispod površine i mogu se naći samo marljivim proučavanjem i dugotrajnim trudom. Istine koje čine veliku cjelinu moraju se istraživati i skupljati “malo ovdje, malo ondje” (Izaija 28,10 — Šarić).

Kad se tako istraže i prikupe, pokazat će se da savršeno odgovaraju jedna drugoj. Svako evanđelje nadopunjuje druga evanđelja, svako proročanstvo objašnjava drugo, svaka istina dalje razvija neku drugu istinu. Evanđelje objašnjava simbole židovskog sustava. Svako načelo u Božjoj riječi ima svoje mjesto, svaka činjenica svoje značenje. A cjelokupna struktura, i nacrtom i izvedbom, svjedoči o svojemu Autoru. Takvu strukturu nije mogao zamisliti niti načiniti nijedan drugi um osim uma Beskonačnoga.

Istraživanje različitih dijelova i proučavanje njihovog međusobnog odnosa zahtijeva predani rad najviših sposobnosti ljudskog uma. Nitko se ne može baviti takvim proučavanjem a da istodobno ne razvija i svoje duhovne snage.

Korist koju um ima od proučavanja Biblije nije samo u istraživanju istina i u njihovom međusobnom povezivanju. Koristan je već sâm trud da se shvate iznesene teme. Um koji se bavi samo svakodnevnim predmetima, otupi i oslabi. Ako se nikad ne trudi shvatiti velike i dalekosežne istine, ubrzo će izgubiti sposobnost razvitka. Proučavanje Božje riječi najbolja je zaštita od takvog propadanja i najbolji poticaj razvitka. Kao sredstvo za vježbanje uma, Biblija je uspješnija od bilo koje druge knjige i od svih drugih knjiga zajedno. (Odgoj, str. 105,106)