Kralj pravednosti

17. 09. 2023.

“U njegove će dane Judeja biti spašena, i Izrael će živjeti spokojno. I evo imena kojim će ga nazivati: Jahve, Pravda naša.” (Jeremija 23,6)

 Izaijini oduševljeni opisi Mesijine slave bili su predmet njegovog danonoćnog proučavanja — Mladica iz panja Jišajeva; Kralj koji kraljuje po pravdi i “sud pravi izriče bijednima na zemlji“; “utočište od nevremena… kao sjena u žednoj pustari“; Izrael se neće više nazvati “Ostavljenom”, niti njegova zemlja “Opustošenom”, nego će je Gospodin zvati “Moja milina”, a svoju zemlju “Udana” (Izaija 11,4; 32,2; 62,4). Srce osamljenog prognanika bilo je ispunjeno slavnim viđenjem. Zaboravljajući na sebe, promatrao je Kralja u Njegovoj ljepoti. Gledao je veličanstvenost svetosti, a sebe je smatrao neuspješnim i nedostojnim. Bio je spreman poći kao nebeski vjesnik ne bojeći se ljudskog, zato što je gledao na Božanstvenog. U nazočnosti zemaljskih vladara mogao je stajati uspravno i neustrašivo, zato što se duboko klanjao pred Kraljem nad kraljevima.

Ivan nije u cijelosti razumio narav Mesijina kraljevstva. On je očekivao da Izrael bude oslobođen od narodnih neprijatelja; ali dolazak Kralja pravednosti i uspostava Izraela kao svetog naroda bio je veliki cilj njegove nade. Na taj je način vjerovao da će se ispuniti proročanstvo izrečeno prigodom Njegova rođenja: “Da se sjeti svetoga Zavjeta svoga … da mu bez straha, izbavljeni iz ruku neprijatelja, služimo u svetosti i pravednosti pred njim u sve naše dane.” (Luka 1,72.74.75)

Vidio je svoj narod zaveden, samodovoljan i zaspao u svojim grijesima. Čeznuo je da ga probudi za svetiji život. Vijest koju mu je Bog dao da je prenosi bila je određena kako bi ih probudila iz uspavanosti i pokrenula da zadrhte zbog svoje velike zloće. Prije nego što sjeme Evanđelja pronađe mjesto, zemljište srca mora se obraditi. Prije nego što potraže iscjeljenje od Isusa, morali su postati svjesni opasnosti od rana grijeha. (Isusov život, str. 67,68)

Za razmišljanje: Kako će gledanje u Isusa promijeniti način na koji vidim svoje bližnje? Kako će to promijeniti moju želju da služim Kristu?