Krist čeka

27. 11. 2013.

“Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo, i tada će doći svršetak.” (Matej 24,14)

Od početka do kraja Kristovo Evanđelje je Evanđelje o spasonosnoj milosti. To je značajna i moćna ideja. Ona će biti pomoć nevoljnima, svjetlo očima onih koji su slijepi za istinu, vodič dušama koje traže pravi temelj. Potpuno i vječno spasenje stoji na raspolaganju svakoj duši. Krist čeka i čezne da izrekne oprost, da udijeli besplatno ponuđenu milost. On promatra i čeka, govoreći ono isto što je rekao slijepom čovjeku na jerihonskim vratima: “Što hoćeš da ti učinim?” (Marko 10,51) Ja ću ukloniti tvoje grijehe, Ja ću te oprati svojom krvlju!
Na svim životnim stazama ima duša koje treba spasiti. One kao slijepe pipaju po mraku. Dajte im svjetlo, i Bog će vas blagosloviti kao svoje suradnike! (Evangelism, str. 552,553)
Nama je potrebno da s mnogo više ozbiljnosti pristupamo Kristovom djelu. Svečanu vijest istine treba objaviti s takvom revnošću da i nevjernici budu uvjereni da Bog sudjeluje u našim naporima, da je Svemogući živi Izvor naše snage. (Isto, str. 697)
Svaki kršćanin ima prednost ne samo da očekuje Kristov dolazak, već i da ubrza dolazak našega Gospodina. Kada bi svi koji se zovu Njegovim imenom donosili rod Njemu na slavu, kako bi brzo cijeli svijet bio zasijan sjemenom Evanđelja! Vrlo brzo bi sazrela posljednja žetva i Krist bi došao prikupiti dragocjeno zrno. (8T 22)
Došlo je vrijeme da se preko Božjih glasnika pred svijetom otvori Božja knjiga. Istina sadržana u prvoj, drugoj i trećoj anđeoskoj vijesti mora biti objavljena svakom plemenu, jeziku, koljenu i narodu; ona mora odagnati tamu na svakom kontinentu, proširiti se na sve otoke u moru. Ovo djelo više nitko ne smije odgađati.
Naša lozinka treba biti: Naprijed, naprijed, naprijed! Nebeski anđeli ići će pred nama da nam pripreme put. Naša odgovornost za daleka područja nikako se ne smije zanemariti, sve dok cijela Zemlja ne bude obasjana Gospodnjom slavom! (GW 470)