Krist je izliječio paraliziranog čovjeka i oprostio mu grijehe

18. 08. 2016.

“Tu mu donesoše uzetoga koji je ležao u postelji. A Isus, kad vidje njihovu vjeru, reče uzetome: ‘Ohrabri se, sinko! Oprošteni su ti grijesi!’” (Matej 9,2)
Do vremena kada je Isus kao čovjek došao na ovaj svijet, Sotona je uspio navesti Židove da prakticiraju vjeru koja je po volji silama tame. Oni koji su se smatrali Božjim narodom, udaljili su se od Boga i slijedili drugog vođu. Oni su zbog vlastite pokvarenosti srljali u propast, ali Krist je došao osporiti Sotoninu vlast. … Kristov život postao je duga pozornica sukoba. Sotona je potaknuo zla ljudska srca da pokažu zavist i predrasude prema Božjem Sinu, Spasitelju svijeta. On je naveo ljude da sumnjaju i dovode u pitanje Kristove riječi, djela i poslanje. … Oni (Židovi) su slijedili Krista iz mjesta u mjesto da bi ako je moguće, uhvatili neku riječ s Njegovih usana koju bi mogli pogrešno protumačiti i to razglasiti na sve strane, dajući joj značenje koje nije imala niti je trebala imati. Tako su na Kristov put postavljali ograde ljudi koji su tvrdili da su sveti i pravedni. … Neprijatelj je na taj način naveo one koji su mogli silno raditi za Krista da stanu na njegovu stranu u velikoj borbi i postanu posrednici preko kojih je on u srca ljudi ulijevao nesigurnost, sumnju, nepovjerenje i mržnju. … Vođe u narodu uvijek su tražili izgovor za svoje nevjerovanje, pa su se čak i kada je Isus činio najveća čuda bili spremni uhvatiti za bilo kakav prigovor na Njegove božanske tvrdnje. Pošto je ozdravio uzetoga, Isus mu je rekao: “Ohrabri se, sinko! Oprošteni su ti grijesi!” (Matej 9,2) … Čudom koje je učinio, Krist je promijenio srce tog čovjeka i obnovio njegov um i tijelo, otkrivajući tako farizejima činjenicu da On ima silu da oprašta grijehe i donese grešniku pravednost i mir. Međutim, oni su u Njegovim riječima o božanskoj sili vidjeli povod za nevjerovanje i optužbe. … Isus je uvidio da su načela suprotna onima koja je On objavio, koliko god duboko bila ukorijenjena, ipak samo zabluda i laž koja dolazi od neprijatelja svake pravednosti. Isus je tada rekao narodu: “Svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas.” (Ivan 18,37) (Manuscript 65, 1895.; The Signs of the Times, 25. travnja 1895.)