Krist je svjetlo Zakona

11. 10. 2012.

„Stoga: Zakon je bez sumnje svet, a zapovijed i sveta, i pravedna, i dobra.“ (Rimljanima 7,12)

 

Oni koji čeznu za spasenjem, svoje misli trebaju usmjeriti na križ na Golgoti. Na tom mjestu grešnici mogu vidjeti što je grijeh učinio. Tamo mogu vidjeti vječnu žrtvu koja je bila prinesena da ih otkupi od kazne za prekršeni Božji zakon. Kada prekršitelji shvate da su izgubljeni, vidjet će u Kristu svoju jedinu nadu u spasenje. Od križa uče dragocjene životne pouke … upoznaju Božjega Sina koji je dao sebe za nas. Golgota slika neusporediva svojstva božanskog karaktera. Dok budu gledali na križ, počet će mrziti grijeh jer će shvatiti da je grijeh odbacio, ponižavao, osporavao, bičevao i razapeo Veličanstvo Neba. …

Križ na Golgoti govori kako je Krist uzvisio Zakon i učinio ga slavnim. Beskonačne zasluge Njegove krvi bile su potrebne za pomirenje onih koji primaju Njegovu ljubav i idu Njegovim stopama. Grešnici mogu biti pomilovani i pomireni jedino preko Onoga koji nas je volio i koji će oprati naše grijehe u svojoj krvi. Oni koji su se osvjedočili u svoj grijeh pred Zakonom i koji su iskazali pokajanje pred Bogom i vjeru u našega Gospodina Isusa Krista, ne ukidaju Božji zakon.

Mi nikada ne bismo saznali za vrijednost Isusa Krista kad ne bismo razumjeli uzvišene zahtjeve Gospodnjeg zakona. Mi nikada ne bismo shvatili dubinu provalije iz koje nas je Krist izbavio kad ne bismo razumjeli savršenstvo pravila istine. Nikada ne bismo razumjeli dubinu Božje ljubavi koja je u Kristu Isusu kada ne bismo sagledali čudesni karakter Zakona Neba i Zemlje. U svjetlu toga svetog Zakona, grešnici vide Otkupitelja onakvog kakav jest – punog milosti, sućuti, dobrote i ljubavi; gledajući Isusa i razmišljajući o Njegovoj neusporedivoj ljubavi prema takvim grešnicima kao što su oni sami, njihovo srce ispunit će se zahvalnošću i nebeskim mirom. …

Iako je Božji zakon svet i nepromjenjiv, neprijatelj Boga i ljudskog roda, prvi veliki buntovnik koji je prekršio njegove propise na Nebu, naveo je muškarce i žene svih vremena da ratuju protiv Boga. … Kada grešnici uvide da je grijeh kršenje Zakona i da je Zakon temelj Božje vladavine na Nebu i na Zemlji, oni će svoje stope žurno staviti na put pravde da bi mogli biti bez krivnje. (Signs of the Times, 6. srpnja 1888.)