Krist mi predaje krunu i harfu

28. 02. 2014.

““Već mi je pripravljen vijenac pravednosti koji će mi u onaj Dan dati Gospodin, pravedni sudac, i ne samo meni nego i svima koji budu željeli njegov dolazak.”“ (2. Timoteju 4,8)

Prije nego što će ući u Sveti grad, Spasitelj svojim sljedbenicima daje simbole pobjede i oznake njihovog kraljevskog dostojanstva. Sjajni redovi su oblikovali savršeni četverokut oko svog Kralja, čiji se veličanstveni stas uzdiže visoko iznad svetih i anđela, a Njegovo ih lice obasjava dobrostivom ljubavlju. Svaki je pogled ovog bezbrojnog mnoštva spašenih uprt u Njega, svako oko promatra slavu Onoga komu je ““Lice bilo neljudski iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka”“. Na glave pobjednika Isus svojom vlastitom desnicom stavlja vijenac slave. Za svakoga ima krunu na kojoj je ispisano njegovo ““novo ime”“ (Otkrivenje 2,17) i natpis: ““Posvećen Jahvi!”“ U svakoj se ruci nalazi pobjednička palma i blistava harfa. A onda, na znak anđela koji daju ton, svaka ruka vješto dodiruje žice budeći zanosnu glazbu s bogatim skladnim akordima. Neiskazani zanos obuzima svako srce i svaki se glas uzdiže u pjesmi zahvalnosti. ““Njemu, koji nas ljubi i koji nas je otkupio od grijeha svojom krvlju, i učinio nas kraljevstvom svećenika za Boga, svog Oca — njemu slava i vlast u vijek vjekova!”“ (Otkrivenje 1,5.6) (Velika borba, str. 508)
O, kave li neizrecive radosti vidjeti Onoga koga smo voljeli — vidjeti Ga u slavi koja Mu pripada, vidjeti Onoga koji je dao sebe za nas, gledati te ruke koje su jednom bile probodene za naše spasenje, kako se šire da nas blagoslove i pozdrave. (Signs, 2. studenoga 1882.)
Oni koji … stavljaju sebe u Božje ruke … gledat će Kralja u svoj Njegovoj ljepoti. Vidjet će Njegovu nenadmašnu privlačnost i, svirajući na svojim zlatnim harfama, ispunit će cijelo Nebo bogatom glazbom i pjesmama Janjetu. (RH, 15. lipnja 1905.)