Jutarnji stih

Krist vječna Riječ

 “U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga — i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo.” (Ivan 1,1-3)

Krist, Riječ, jedinorođeni Božji Sin, bio je jedno s vječnim Ocem — jedne naravi, karaktera i namjere, jedino Biće koje je moglo sudjelovati u svim Božjim namjerama i savjetovanjima. “Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silini. Otac vječni, Knez mironosni.” (Izaija 9,5) “Njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena.” (Mihej 5,1) A Božji Sin o sebi kaže: “Jahve me [Mudrost] stvori kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba; oblikovana sam od vječnosti … kad je polagao temelje zemlji, bila sam kraj njega, kao graditeljica, bila u radosti, iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme.” (Izreke 8,22-30

Otac je preko svojeg Sina sudjelovao u stvaranju svih nebeskih bića. “Jer je u njemu sve stvoreno — sve na nebu i na zemlji … bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti, sve je stvoreno po njemu i za njega.” (Kološanima 1,16) Anđeli su Božji sluge koji odsjajuju svjetlošću koja se širi iz Njegove prisutnosti i brzo šire krila da izvrše Njegovu volju. Ali Sin, Božji Pomazanik, “otisak njegove bîti”, “odsjev njegova sjaja”, “koji svemir uzdržava svojom silnom riječi”, ima vrhovnu vlast nad svima njima (Hebrejima 1,3). (Patrijarsi i proroci, str. 16)

Krist je Bog u najvišem smislu. … Gospodin Isus Krist, božanski Sin Božji, postojao je od vječnosti, zasebna Osoba, ali jedno s Ocem. On je bio nenadmašiva nebeska slava. Bio je zapovjednik nebeskih vojski, i obožavani predstavnik anđela primljen je kod Oca da Mu bude s desne strane. …

Slavna je istina da je Krist bio jedno s Ocem prije nego što su bili položeni temelji Zemlje. Ovo je svjetlo koje sjaji u tami čineći je blistavom od božanske, izvorne slave. (Selected Messages, sv. 1, str. 247,248)


Komentiraj