Kristov predstavnik

7. 07. 2013.

“Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.” (Matej 28,20)

Kad se uznio svome Ocu, Krist nije ostavio svoje sljedbenike bez pomoći. Sveti Duh kao Njegov predstavnik, i nebeski anđeli kao službeni duhovi, bili su poslani u pomoć onima koji se, usprkos velikoj nadmoći protivnika, bore u dobroj borbi vjere. Imajte uvijek na umu da je Krist vaš pomoćnik. Nitko bolje od Njega ne razumije posebnosti vašega karaktera. On bdije nad vama i ako želite da vas vodi, okružit će vas dobrim utjecajima tako da ćete biti osposobljeni učiniti sve što od vas traži. (MYP, str. 17)
Kršćanski život je ratovanje. Ali, “naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstava, protiv Vlasti, protiv Vrhovnika ovoga mračnog svijeta: protiv zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima”. (Efežanima 6,12) U tom sukobu pravednosti i nepravednosti možemo uspjeti samo uz božansku pomoć. Naša grešna volja mora biti dovedena u pokornost volji Svemogućega; ljudska volja mora se stopiti s božanskom. To će nam osigurati pomoć Svetoga Duha. …
Gospodin Isus radi preko Svetoga Duha, jer je Duh Njegov predstavnik. Preko Njega udahnjuje duhovni život u dušu, pokreće njezine snage na dobro, čisti je od moralne pokvarenosti i osposobljava za svoje kraljevstvo. Isus ima velike blagoslove koje želi darovati, bogate darove koje želi podijeliti ljudima. On je Divni Savjetnik beskrajne mudrosti i snage; ako budemo priznali silu Njegovog Duha, ako budemo dopustili da nas ona oblikuje, bit ćemo savršeni u Njemu. Kakve li misli! U Kristu “stanuje stvarno sva punina božanstva, po njemu ste i vi ispunjeni” (Kološanima 2,9.10). Ljudsko srce nikada neće osjetiti pravu sreću sve dok ne dopusti da ga Božji Duh oblikuje. Sveti Duh usuglašava obnovljenu dušu s Uzorom, s Isusom Kristom. Pod utjecajem Svetoga Duha neprijateljstvo protiv Boga mijenja se u vjeru i ljubav, a oholost u poniznost. Duša prepoznaje ljepotu istine, i Krist se slavi vrsnoćom i savršenstvom karaktera. Kad se dogode te promjene, anđeli započinju ushićenu pesmu, a Bog i Krist se raduju dušama oblikovanim po božanskom uzoru. (Poruka mladima, str. 26,27)