Kristovi predstavnici

27. 08. 2013.

“Jer vi ste mi svjedoci, riječ je Jahvina, i moje sluge koje sam izabrao.” (Izaija 43,10)

Muškarci i žene mogu živjeti životom kojim je Isus živio na ovome svijetu Njegovom snagom i po Njegovim uputama. U svojim sukobima sa Sotonom, mogu dobiti svu pomoć koju je i On dobivao. …
Takozvani kršćani koji ne žive kao što je Krist živio samo oponašaju religiju. Svi oni čija su imena zapisana u crkvenim knjigama imaju obvezu predstavljati Krista prikazujući unutarnji ukras krotkoga i tihoga duha. Oni trebaju biti Njegovi svjedoci objavljujući prednosti života i rada po uzoru koji nam je Krist ostavio. Istina za naše vrijeme treba se pojaviti u svoj svojoj sili u životu onih koji je vjeruju, i treba biti objavljena svijetu. U životu vjernici trebaju prikazati njezinu moć da posveti i oplemeni. … Oni trebaju prikazati silu milosti koju je Krist svojom smrću dao ljudima. … Trebaju biti ljudi vjere, ljudi hrabrosti, duboko osjećajni ljudi koji se bez razmišljanja oslanjaju na Boga i Njegova obećanja. …
Ne smije biti nikakvog pretvaranja u životu onih koji su, poput nas, pozvani da objavljuju tako svete i ozbiljne poruke. Svijet promatra adventističke kršćane zato što zna ponešto o njihovoj vjeri i o njihovim visokim mjerilima, i kada vidi nekoga tko ne živi onako kao što tvrdi da vjeruje, pokazuje na njega s prijezirom.
Oni koji ljube Isusa, dovest će sve u svojem životu u sklad s Njegovom voljom. … Zahvaljujući Božjoj milosti, oni će biti osposobljeni da održe neokaljanom čistoću svojih načela. Sveti anđeli bit će uz njih i Krist će se otkrivati njihovim nepokolebljivim pristajanjem uz Istinu. Oni će biti Kristovi stražari koji, kao vjerni svjedoci, objavljuju jasno svjedočanstvo u korist Istine. Oni će pokazivati da postoji duhovna sila koja može osposobiti muškarce i žene da se ni za dlaku ne udaljavaju od istine i pravde bez obzira na darove koje bi im ljudi mogli ponuditi. Takvi će, gdje god se našli, dobiti pohvalu Neba jer su svoj život pokorili Božjoj volji bez obzira na žrtve koje su od njih zahtijevane. (9T 22—24)