Kristovi sveobuhvatni blagoslovi

2. 04. 2018.

“Svjetlo istinito, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na ovaj svijet.” (Ivan 1,9)
Kristova milost nije ograničena na određeni broj ljudi. Poruku o milosti i oprostu koju je Krist donio s Neba trebali su svi čuti. Naš Spasitelj kaže: “Ja sam svjetlo svijeta.” (Ivan 8,12) Njegovi su blagoslovi sveobuhvatni, obuhvaćaju sve narode, kraljevstva, jezike i ljude. Krist je došao srušiti svaki zid podjele … da bi svaki čovjek, bilo Židov ili neznabožac, mogao slobodno služiti i imati pristup Bogu. … Nebeski glasnici na razne načine aktivno komuniciraju sa svakim dijelom svijeta i kada čovjek zavapi Gospodinu čistim i iskrenim srcem, Bog je prikazan kako se naginje sa svojega uzvišenog prijestolja. On sluša svaki čežnjivi vapaj i odgovara: “Tu sam.” On podiže uznemirene i potlačene. On izlijeva svoje blagoslove na zle kao i na dobre. U svakoj pouci koju je Krist poučavao, tumačio je svoj vlastiti život. Božji sveti zakon bio je pobliže prikazan uz pomoć ovog živog predstavnika. On je bio objavitelj vječnog Uma. On nije izgovorio nijednu nesigurnu rečenicu ili misao, već samo čistu i svetu istinu. … On poziva ljude da pobliže vide Boga u Njemu, vječnu ljubav koja je u Njemu izražena. (The Youth’s Instructor, 28. srpnja 1897.) Znanje o Bogu najdivnije je znanje koje čovjek može steći. Postoji mnogo mudrosti među svjetskim ljudima, ali čak ni sa svom njihovom mudrošću oni ne vide ljepotu i veličanstvo, pravednost i mudrost, dobrotu i svetost Stvoritelja svih svjetova. Gospodin hoda među ljudima tako što im sve osigurava, ali ne čuju se Njegovi svečani koraci, ne primjećuje se Njegova prisutnost, ne prepoznaje se Njegova ruka. Djelo Kristovih učenika treba sjati kao svjetlo prikazujući svijetu Božji karakter. Oni trebaju uhvatiti sve jače zrake svjetla iz Riječi Božje i usmjeriti ih prema ljudima koji su obavijeni tamom pogrešnog razumijevanja Boga. Kristovi sluge moraju ispravno predstavljati karakter Boga i Krista ljudima. (Review and Herald, 5. ožujka 1889.)