Križ je u središtu

4. 08. 2011.

“A ja, kad budem podignut sve ću ljude privući k sebi.” (Ivan 12,32)

Golgotski križ predstavlja izazov koji će u konačnici pobijediti svaku zemaljsku i paklensku silu. Križ je središte svih utjecaja koji se od njega šire dalje. On je središte privlačnosti, jer je na njemu Krist dao svoj život za ljudski rod. Ova je žrtva ponuđena kako bi se čovjek mogao obnoviti po uzoru na izvornik savršenstva. štoviše, ponuđena je kako bi mu bila omogućena potpuna promjena karaktera, čineći ga više od pobjednika. Oni koji Kristovom snagom pobijede neprijatelja Boga i čovjeka, zauzet će u nebeskim dvorima mjesto više od anđela koji nikada nisu pali.

Krist izjavljuje: “A ja, kad budem podignut sve ću ljude privući k sebi.” Ako križ ne pronađe utjecaj u svoju korist, on stvara utjecaj. Iz naraštaja u naraštaj istina za današnje vrijeme otkriva se kao sadašnja istina. Krist je na križu bio Posrednik u kojemu su se susrele milost i istina, a pravda i mir poljubili. To je ono što pokreće svijet.

Prema Božjoj namjeri, sva bogatstva Neba trebaju se izliti na čovjeka. Ništa se iz riznice božanskog bogatstva ne smatra preskupim da se ne bi dalo u velikom Daru jedinorođenog Božjeg Sina. Kristu je dana vlast da udahne dah života palom čovjeku. Oni koji Ga prihvate neće nikad ogladnjeti, niti ožednjeti, jer nema veće radosti od one u Kristu. Proučavajte riječi koje je Spasitelj izgovorio na Gori blaženstava. Kakva li je božanska narav zasjala kroz Njegovu ljudsku narav dok su Njegove usne izgovarale blagoslove nad onima koji su bili predmet Njegove milosti i ljubavi. On ih je blagoslovio puninom koja je ukazivala na to da uzima iz neiscrpnog izvora najvećih blagoslova. Blaga vječnosti su pod Njegovim zapovjedništvom. Otac Mu je predao sva blaga Neba, a On ih dijeli bez ograničenja. One koji su Ga prihvatili kao svojega Spasitelja, Otkupitelja i Princa života, On priznaje pred nebeskom vojskom, pred bezgrešnim svjetovima i pred palim svijetom kao svoje posebno blago.

što je kršćanstvo? Ono je Božje oruđe za obraćenje grešnika. Isus će pozvati na odgovornost svakoga tko nije doveden pod Njegovu upravu i tko u svojem životu ne pokazuje utjecaj Križa s Golgote. Oni koje je Krist otkupio umirući sramnom smrću na križu, trebaju Ga uzdignuti. Onaj koji je osjetio silu Kristove milosti ima iskustvo koje treba podijeliti. On nastoji upotrijebiti načine rada koji će raširiti Kristovo Evanđelje. Crpeći svoju učinkovitost iz velikog izvora mudrosti, ljudi su učinjeni oruđem, poslanicima preko kojih Evanđelje djeluje svojom preobražavajućom silom na um i srce. (Manuscript 56, 1899.)

Leave a Comment