Krotki Primjer

16. 07. 2023.

“Zar on nije tesarov sin?” (Matej 13,54)

Većina onih koji tvrde da čekaju Krista bili bi isto tako drski kao farizeji kad su tražili da ušutka učenike i bez sumnje bi povikali: “Fanatizam! Mesmerizam! Mesmerizam!” A za učenike koji su prostirali svoje plašteve i polagali palmine grane na put, govorili bi da pretjeruju i divljaju. Ali Bog želi na zemlji imati narod koji nije tako hladan i mrtav, već koji će Ga hvaliti i slaviti. Neki će Ga ljudi slaviti, a kad bi i oni koje je izabrao, oni koji vrše Njegove zapovijedi, zašutjeli, kamenje bi povikalo.

Isus dolazi, ali ne onako kao što se prigodom svojeg prvog dolaska pojavio kao novorođenče u Betlehemu; ne onako kao kad je jašući ulazio u Jeruzalem, kad su učenici glasno slavili Boga i klicali: “Hosana”, već u Očevoj slavi i praćen svim svetim anđelima na putu prema Zemlji. Nebo će ostati prazno dok će Ga sveti čekati i netremice gledati u nebo kao Galilejci kad se uznio s Maslinske gore. Tada će samo oni koji su sveti, samo oni koji su vjerno slijedili krotki Primjer, uskliknuti s neizrecivom radošću kad Ga ugledaju: “Gle, ovo je Bog naš kojega čekasmo, On će nas spasiti.” I oni će se preobraziti “u jedan hip, u tren oka, na glas posljednje trube” — to je truba koja budi usnule svete i poziva ih da ustanu sa svojih prašnjavih ležajeva, obučeni u slavnu besmrtnost, i oni kliču: “Pobjeda! Pobjeda nad smrću i grobom!” Preobraženi sveti bit će zatim odneseni zajedno s anđelima na oblacima u susret Gospodinu da se više nikad ne odvoje od predmeta svoje ljubavi.

Hoćemo li šutjeti s takvim ciljem pred sobom, takvom slavnom nadom, takvim otkupljenjem koje je Krist svojom krvlju osigurao za nas? Zar nećemo hvaliti Boga glasno kao učenici kad je Isus ulazio u Jeruzalem? Nije li naš pogled u budućnost daleko slavniji od njihovog? Tko nam se onda usuđuje braniti da glasno proslavljamo Boga kad imamo takvu nadu, prepunu besmrtnosti i slave? Mi smo okusili sile onoga svijeta i težimo za još većom silom. Čitavo moje biće čezne za živim Bogom i ja se neću zadovoljiti dok ne budem ispunjena čitavom Njegovom puninom. (Rani spisi, str. 105)

Za razmišljanje: Koliko glasno slavim Boga za blaženu nadu koju imam u Isusu?