Kruh poslan s Neba

9. 02. 2023.

“Ovo je onaj kruh što s neba silazi da onaj tko od njega jede ne umre.” (Ivan 6,50)

Biblija je jedina knjiga u kojoj nalazimo stvarni opis Isusa Krista; i kad bi je svako ljudsko biće proučavalo kao udžbenik i kad bi je poslušalo, nijedna duša ne bi bila izgubljena.

Sve zrake svjetla koje svijetle u Pismu ukazuju na Isusa Krista i svjedoče o Njemu, povezujući Stari i Novi zavjet. Krist je prikazan kao Začetnik i Dovršitelj naše vjere, kao Onaj u koga je položena naša nada u vječni život. “Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16)

Koja se knjiga može usporediti s Biblijom? Vrlo je važno da svako dijete, mlada osoba i oni u zrelim godinama shvate da je to Božja riječ, riječ koja vodi cjelokupnu ljudsku obitelj u Nebo. Zašto onda riječ od Boga ne bi sadržavala glavne elemente odgoja? Djela nenadahnutih pisaca stavljaju se u ruke djece i mladih u našim školama kao udžbenici iz kojih trebaju primiti odgoj i obrazovanje. Stavljaju se pred mlade oduzimajući im dragocjeno vrijeme time što proučavaju ona pitanja koja im nikada neće koristiti. … Ove knjige ni u kojem smislu ne objavljuju Ivanove riječi: “Evo jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta!” (Ivan 1,29) …

Poznavati Isusa Krista znači poznavati Oca, a Krist je naš veliki Učitelj poslan od Boga. Krist je izjavio u šestom poglavlju Evanđelja po Ivanu da je On Kruh poslan s Neba. “Zaista, zaista, kažem vam, onaj koji vjeruje ima vječni život. Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše manu u pustinji i pomriješe. Ovo je onaj kruh što s neba silazi da onaj tko od njega jede ne umre. Ja sam živi kruh koji je sišao s neba. Ako tko jede od ovoga kruha, živjet će zauvijek. Kruh koji ću ja dati jest tijelo moje — za život svijeta.” (Ivan 6,47-51) Učenici nisu shvatili Njegove riječi. Krist kaže: “Duh je onaj koji oživljava, a tijelo ne vrijedi ništa. Riječi koje sam vam ja rekao jesu duh i život.” (Ivan 6,63) (Fundamentals of Christian Education, str. 383,384)

Za razmišljanje: Kako mogu “jesti” Isusa, Kruh poslan s Neba? Na koje praktične načine danas mogu sudjelovati u Njegovom životu?

 

Preporučujemo: