Kućni pozivi

1. 06. 2015.

“Zakon naknadno dođe da se poveća prekršaj. Ali gdje grijeh postade većim, tu se milost izli u preizobilju.” (Rimljanima 5,20)

Živim nedaleko od Gaborona, glavnog grada Botsvane. Naša vlada je donijela zanimljivu uredbu da se tijekom svakog rujna u vladinim uredima i drugim organizacijama službenici mole za bolesne svakog jutra od 7.30 do 8 sati. Moja strategija je da svakog rujna uđem u što više organizacija i što je više moguće pomognem tijekom održavanja ovih molitvenih sastanaka i da istodobno predstavim svoje zdravstvene knjige kao rješenje za bolest. Prošlog rujna sam imala jedinstveno iskustvo.

Jednoga dana posjetila sam suprugu mojeg strica, koja je bila bolesna. Kad sam izlazila iz njihove kuće, srela sam medicinsku sestru koja me pozvala po imenu i, pokazujući na obližnju kuću, rekla: “Liječnik u toj kući traži neko ljekovito bilje.”

Te večeri sam se molila za priliku da posjetim tog liječnika. Nisam ništa pobliže znala o njemu, ali sam vjerovala da će me Bog voditi. Sutradan sam otišla pred kuću tog liječnika i pokucala. Nakon što sam se predstavila, uveli su me u dnevnu sobu gdje ću ga čekati. Gledajući okolo, vidjela sam mnogo čudnih predmeta, kao što su sušeno korijenje, životinjske kože, kosti itd. Kada je liječnik ušao u sobu, bila sam zapanjena. Nosio je perle oko vrata, ruku i nogu, na gležnjevima i druge čudne stvari po cijelom tijelu. Nalazila sam se u prisutnosti vrača!

Dok sam ga promatrala, zahvaljivala sam Gospodinu što nisam znala da ću se sastati s vračem jer u tom slučaju sigurno ne bih otišla u njegovu kuću. Tiho sam u sebi zamolila Gospodina da me zaštiti i podari mi prave riječi, a zatim sam mu počela pokazivati knjige. Uskoro sam shvatila da taj čovjek već ima Bibliju i mnoge adventističke knjige. Pokazala sam mu komplet knjiga Medicinal Plants (Ljekovito bilje) i on ih je naručio. Nakon podužeg razgovora, čovjek mi je objasnio da je on vrač (sangoma) i da ljude liječi pomoću spiritizma.

Na kraju sam ga upisala u Dopisnu biblijsku školu “Glas proroštva”, a on je već završio tri od dvadeset šest lekcija. Kao literarni evanđelisti mi moramo upoznati svako ljudsko biće s našim divnim knjigama. Moja je molitva da jednoga dana ovaj vrač ostavi spiritizam i prihvati Isusa kao svojeg Spasitelja i da se krsti. Bogu ništa nije nemoguće.

Gloria Moanei, Botsvana