Laodicejska crkva

6. 05. 2012.

„’Ja korim i karam sve koje ljubim.’ Prema tome, budi revan i obrati se!“ (Otkrivenje 3,19)

Poruka crkvi u Laodiceji zapanjujuća je objava i može se primijeniti na Božji narod sadašnjeg vremena. …

Gospodin nam ovdje pokazuje da vijest koju propovjednici trebaju objaviti Njegovom narodu nije poruka o miru i sigurnosti. … Prema poruci Laodiceji, Božji narod nalazi se u stanju grešne bezbrižnosti. Njegovi pripadnici su opušteni, vjeruju da su se svojim duhovnim dostignućima visoko uzdigli. …

Poruka Vjernog Svjedoka zatječe Božju narod u stanju žalosne zaslijepljenosti, ali iskrenog u svojoj zaslijepljenosti. On ne zna da je njegovo stanje žalosno u Božjim očima. Dok oni kojima je poruka upućena laskaju sebi da se nalaze u izvanrednom duhovnom stanju, poruka Vjernog Svjedoka potkopava njihovu sigurnost zapanjujućom objavom njihovog pravog stanja duhovne zaslijepljenosti, siromaštva i bijede. …

Kršćanski život stalna je bitka i napredovanje. Neka nikakvog odmora od rata. Samo stalnim, neprekidnim naporima možemo postići pobjedu nad sotonskim kušnjama. … Zapanjujuća količina jasnih biblijskih svjedočanstava podupre nas u našim vjerovanjima, ali nama nedostaje biblijska poniznost, strpljivost, vjera, ljubav, samoodricanje, budnost i duh požrtvovnosti. Mi moramo njegovati biblijsku svetost. Grijesi prevladavaju u Božjem narodu. … Mnogi se drže svojih sumnji i svojih omiljenih grijeha iako su žrtve velike prijevare da govore i osjećaju da im ništa nije potrebno. …

Svi vojnici Kristovog križa obvezali su se da će se boriti protiv neprijatelja duša, osuđivati zlo, boriti se za pravednost. … Vječni život ima beskrajnu vrijednost i stajat će nas svega što imamo. …

Nije dovoljno da propovjednici propovijedaju o teoretskim temama. Oni trebaju iznositi praktične pouke koje je Krist dao svojim učenicima, naći pravilnu primjenu u rješenju problema svoje duše i vjernika. Budući da je Krist objavio ovo prijekorno svjedočanstvo, hoćemo li reći da je lišen nježne ljubavi prema svojem narodu? O, ne! … Koga voli, onoga i ukorava! (Review and Herald, 16. rujna 1873.)