Levitski zakonik 1

15. 04. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 1.

1 I zovnu Gospod Mojsija te mu iz Šatora sastanka prozbori govoreći: 2 »Govori sinovima Izraelovim i reci im: Kad koji od vas bude prinosio Gospodu prinosnicu, prinijet će prinosnicu od stoke, krupne ili sitne. 3 Ako njegova prinosnica bude paljenica od krupne stoke, neka prinese muško, bez mane; neka ga prinese na ulazu u Šator sastanka da bi bio primljen pred Gospodom. 4 I neka svoju ruku položi na glavu paljenice da bi mu bila primljena, kako bi se izvršilo pomirenje za nj. 5 Neka onda zakolje junca pred Go­spodom, a sinovi Aronovi, svećenici, neka prinesu krv te krvlju sve uokolo poškrope žrtvenik koji je na ulazu u Šator sastanka. 6 Potom neka paljenicu odere i rasiječe je na komade. 7 A sinovi svećenika Arona naložit će vatru na žrtveniku i na vatru na­slagati drva. 8 Zatim će sinovi Aronovi, svećenici, naslagati komade, glavu i loj na drva što su na vatri koja je na žrtveniku. 9 A njegovu ponutricu i noge njegove neka opere u vodi. Onda neka svećenik sve spali na žrtveniku kao paljenicu, žrtvu ognjenu na ugodan miris Gospodu. 10 Ako pak njegova prinosnica bude paljenica od sitne stoke — od ovaca ili koza — neka prinese muško, bez mane. 11 I neka ga zakolje pred Gospodom na sjevernoj strani žrtvenika, a sinovi Aronovi, svećenici, neka krvlju sve uokolo poškrope žrtvenik. 12 Neka ga potom rasiječe na komade, s njegovom glavom i lojem njegovim, pa neka ih svećenik naslaže na drva što su na vatri koja je na žrtveniku. 13 A ponutricu i noge neka opere u vodi. Onda neka svećenik sve prinese i spali na žrtveniku. To je paljenica, žrtva ognjena na ugodan miris Gospodu. 14 Ako pak njegova prinosnica Gospodu bude paljenica od ptica, onda neka prinese svoju prinosnicu od grlica ili golubića. 15 I neka je svećenik prinese k žrtveniku pa joj zavrne glavu te spali na žrtveniku; a krv nek joj se iscijedi žrtveniku sa strane. 16 S perjem njezinim nek joj ukloni i gušu, i baci je pokraj žrtvenika, s istočne strane, na mjesto za pepeo. 17 I neka je raspori kod krila njezinih, ali da je ne raskine; a svećenik neka je spali na žrtveniku na drvima što su na vatri. To je paljenica, žrtva ognjena na ugodan mirisGospodu.«