Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Levitski zakonik 10

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 10.

1 A sinovi Aronovi, Nadab i Abihu, uzeše svaki svoju kadionicu pa, pošto u nju staviše ognja i na nj metnuše kâd, prinesoše pred Gospodom tuđinsku vatru, koju im on ne bijaše zapovjedio. 2 Uto izbije oganj ispred Gospoda i proždre ih, te oni izgiboše pred Gospodom. 3 Tada Mojsije reče Aronu: »To je ono što je Gospod kazao govoreći: ‘Po onima koji su mi blizu svetim ću se pokazati i pred svim ću se pukom proslaviti.’« Stoga je Aron šutio. 4 A Mojsije zovnu Mišaela i Elcafana, sinove Uziela, strica Aronova, pa im reče: »Priđite, odnesite svoju braću ispred svetišta izvan tabora.« 5 I oni priđoše i odnesoše ih u njihovim košuljama izvan tabora, kao što reče Mojsije. 6 Tada Mojsije reče Aronu te Eleazaru i Itamaru, sinovima njegovim: »Ne otkrivajte glave svoje i ne razdirite svoju odjeću da ne poginete i da se Gospod ne razljuti na svekoliku zajednicu. Nego neka vaša braća, sav dom Izraelov, oplakuju požar što ga zapali Gospod. 7 A vi ne odlazite s ulaza u Šator sastanka da ne pomrete, jer na vama je ulje pomazanja Gospodnjega.« I oni učiniše po riječi Mojsijevoj. 8 Tada Gospod prozbori Aronu govoreći: 9 »Kad budete ulazili u Šator sastanka, ne pijte vina ni žestoka pića, ni ti ni sinovi tvoji s tobom, da ne pomrete. To neka bude odredba vječna u sve vaše naraštaje, 10 da mognete lučiti sveto od nesvetoga i nečisto od čistoga, 11 i poučiti sinove Izraelove svim propisima što ih je Gospod preko Mojsija njima kazivao.« 12 Onda Mojsije prozbori Aronu te Eleazaru i Itamaru, sinovima njegovim koji bijahu preostali: »Uzimajte prinosnicu što preostane od žrtava ognjenih u čast Gospodu i jedite je neukvasalu uza žrtvenik; jer on je presvet. 13 A jedite je na svetome mjestu, jer to je pristojba tebi i pristojba sinovima tvojim od žrtava ognjenih u čast Gospodu; jer tako je meni zapovjeđeno. 14 I prsa prikaznice i pleće prineska jedite na čistome mjestu: ti i sinovi tvoji i kćeri tvoje s tobom; jer to je pristojba tebi i pristojba sinovima tvojim dodijeljena od žrtava pomirnica sinova Izraelovih. 15 Pleće prineska i prsa prikaznice neka donesu zajedno sa salom žrtve ognjene da ih prinesu kao prikaznicu predGospodom; i to neka pripadne tebi i sinovima tvojim s tobom kao pristojba vječna, kao što zapovjedi Gospod.« 16 Potom se Mojsije pomno raspita o jarcu za okajnicu; kad gle, već bijaše spaljen. I razljuti se on na Eleazara i Itamara, sinove Aronove koji bijahu preostali, govoreći: 17 »Zašto niste jeli okajnicu na svetome mjestu? Ta ona je presveta i nju vam je Bog dao da nosite bezakonje zajednice, kako biste za njih izvršili pomirenje predGospodom. 18 Gle, krv njezina nije bila unesena unutar svetišta. Morali ste je blagovati u svetištu, kao što sam zapovjedio.« 19 Nato Aron progovori Mojsiju: »Danas, evo, prinesoše svoju okajnicu i paljenicu svoju pred Gospoda, a meni se dogodiše takve stvari! Pa da sam ja danas blagovao okajnicu, bi li to bilo milo u očimaGospodnjim?« 20 Pa kad Mojsije to ču, bijaše to milo u očima njegovim.