Levitski zakonik 16

30. 04. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 16.

1 I prozbori Gospod Mojsiju poslije smrti dvojice sinova Aronovih pošto ovi priniješe neposvećenu vatru predGospodom i umriješe. 2 I reče Gospod Mojsiju: »Govori Aronu, bratu svojemu, da ne ulazi u svako doba u Svetinju iza zastora, pred Pomirilište koje je na Kovčegu, da ne umre; jer ja ću se pojavljivati nad Pomirilištem u oblaku. 3 Ovako nek Aron ulazi u Svetinju: s juncem za okajnicu i ovnom za paljenicu. 4 Neka odjene svetu lanenu košulju, i lanene gaće neka mu budu na tijelu; i neka se opaše lanenim pasom i nek se omota lanenim turbanom. Budući da su to svete haljine, neka tijelo svoje okupa u vodi pa ih onda odjene. 5 A od zajednice sinova Izraelovih neka uzme dva jarića za okajnicu i jednoga ovna za paljenicu. 6 Onda nek Aron prinese svog junca za okajnicu, koja će biti za njega, i izvrši pomirenje za se i za svoj dom. 7 Potom neka uzme oba jarca i postavi ih pred Gospoda na ulaz u Šator sastanka. 8 I neka Aron baci ždrijeb za ta dva jarca: jedan ždrijeb Gospodu, a drugi ždrijeb Azazelu. 9 I neka Aron dovede jarca na kojega padne ždrijeb Gospodnji i prinese ga kao okajnicu. 10 A jarca na kojega je pao ždrijeb da bude Azazelov neka se postavi živa pred Gospoda, da se nad njim izvrši pomirenje i pošalje ga se Azazelu u pustinju. 11 Zatim neka Aron prinese junca za okajnicu, koja će biti za njega, i izvrši pomirenje za se i za svoj dom; neka dakle zakolje junca za okajnicu, koja će biti za njega. 12 I neka uzme kadionicu punu ugljevlja ognjenoga sa žrtvenika ispred Gospoda i dvije pune pregršti usitnjenoga miomirisnoga kâda, pa neka to unese iza zastora. 13 I neka stavi kâd na oganj pred Gospoda, da oblak od kâda prekrije Pomirilište što je na Svjedočanstvu. Tako neće poginuti. 14 Onda neka uzme od krvi junca i prstom svojim poškropi istočnu stranu Pomirilišta; a ispred Pomirilišta neka prstom svojim sedam puta poškropi tom krvlju. 15 Neka potom zakolje jarca za okajnicu, koja će biti za puk, i krv njegovu unese iza zastora te s njegovom krvlju učini kao što je učinio s krvlju od junca: neka dakle poškropi njome Pomirilište i ispred Pomirilišta. 16 Tako će izvršiti pomirenje nad Svetinjom zbog nečistoća sinova Izraelovih i zbog prijestupa njihovih, za sve njihove grijehe. Tako će učiniti i za Šator sastanka što među njima prebiva sred njihovih nečistoća. 17 Kad on uđe da bi izvršio pomirenje u Svetinji, neka nitko ne bude u Šatoru sastanka sve dok on ne izađe, da bi izvršio pomirenje za se i za svoj dom i za svu izraelsku zajednicu. 18 Zatim će izaći do žrtvenika što je pred Gospodom i izvršiti pomirenje za nj; i uzet će od krvi junca i od krvi jarca te staviti na rogove žrtvenika sve uokolo. 19 Tada će prstom svojim sedam puta krvlju poškropiti po njemu. Tako će ga očistiti i posvetiti ga od nečistoća sinova Izraelovih. 20 A kada dovrši pomirenje Svetinje i Šatora sastanka i žrtvenika, neka dovede jarca živoga. 21 I neka Aron položi obje svoje ruke na glavu jarca živoga i nad njim ispovjedi sva bezakonja sinova Izraelovih i sve prijestupe njihove, sve njihove grijehe. I pošto ih stavi na glavu jarčevu, neka ga rukom prikladna čovjeka pošalje u pustinju. 22 Tako će jarac na sebi ponijeti sva bezakonja njihova u nenaseljeni kraj. Poslat će dakle jarca u pustinju. 23 Potom će Aron ući u Šator sastanka i svući lanene haljine što ih bijaše obukao kad je ulazio u Svetinju te ih ondje ostaviti. 24 Onda neka tijelo svoje okupa u vodi na svetome mjestu, pa nek obuče haljine svoje i izađe da prinese svoju paljenicu i paljenicu puka te izvrši pomirenje za se i za puk. 25 A salo okajnice neka spali na žrtveniku. 26 Onaj pak koji je otpravio jarca Azazelu, neka opere haljine svoje i tijelo svoje okupa u vodi pa tek nakon toga dođe u tabor. 27 A junca za okajnicu i jarca za okajnicu, od kojih je krv bila unesena da se u Svetinji izvrši pomirenje, neka netko odnese izvan tabora pa neka ognjem spali kože njihove i meso njihovo i nečist njihovu. 28 Onda neka taj koji ih bude spaljivao opere haljine svoje i tijelo svoje okupa u vodi pa tek nakon toga dođe u tabor. 29 A ovo nek vam bude odredba zana­vijek: U sedmome mjesecu, deseti dan toga mjeseca, morit ćete duše svoje i nikakva posla nećete obavljati — nidomorodac ni pridošlica koji među vama boravi. 30 Naime, toga će se dana za vas izvršiti pomirenje kako biste se očistili, da budete čisti od svih svojih grijeha pred Gospodom. 31 Bit će to za vas subotnji počinak i vi ćete moriti duše svoje. Ovo je odredba zanavijek. 32 A pomirenje neka izvrši svećenik koji je pomazan i rukopoložen da služi kao svećenik namjesto oca svojega; i neka odjene lanene haljine, haljine svete, 33 pa neka izvrši pomirenje za po­svećeno svetište, i za Šator sastanka i za žrtvenik neka izvrši pomirenje. Neka i za svećenike i za sav puk zajednice izvrši pomirenje. 34 I to nek vam bude odredba zanavijek: da se jednom godišnje izvrši pomirenje nad sinovima Izraelovim za sve grijehe njihove.« I Mojsije učini kako mu je Gospod zapovjedio.