Levitski zakonik 17

1. 05. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 17.

1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Govori Aronu i sinovima njegovim i svim sinovima Izraelovim. I reci im: ‘Ovo je ono što je Gospod zapovjedio govoreći: 3 Svakomu čovjeku od doma Izraelova koji govedo ili ovcu ili kozu zakolje u taboru, ili koji je zakolje izvan tabora, 4 a ne donese je na ulaz u Šator sastanka da bi je prinio Gospodukao pri­nosnicu pred tabernakulom Go­spodnjim, tomu će se čovjeku uračunati krvna krivica: prolio je krv, pa neka se taj čovjek istrijebi iz puka svojega. 5 Zato neka sinovi Izraelovi dovedu svoje žrtve, što bi ih oni žrtvovali na otvorenom polju, da ih privedu Gospodu, na ulaz u Šator sastanka, k svećeniku, i žrtvuju ih Gospodu kao žrtve pomirnice. 6 A svećenik neka krvlju poškropi žrtvenik Gospodnji pred ulazom u Šator sastanka te spali salo na ugodan miris Gospodu. 7 Tako više neće žrtve svoje prinositi zlodusima, s kojima se oni bludu odaju. Ovo nek im bude odredba vječna u sve njihove naraštaje.’ 8 I reci im: ‘Svaki čovjek od doma Izraelova ili od pridošlica što među vama borave koji bi prinio paljenicu ili koju drugu žrtvu, 9 a ne bi je donio na ulaz u Šator sastanka da je prinese Gospodu, i takav čovjek neka se istrijebi iz puka svojega.’ 10 A protiv svakoga čovjeka od doma Izraelova ili od pridošlica što među vama borave koji bi jeo bilo kakvu krv, i protiv te osobe koja jede krv okrenut ću lice svoje i istrijebit ću ga isred puka njegova. 11 Jer život je tijela u krvi, a nju sam vam ja dao da na žrtveniku njomeizvršite pomirenje za duše svoje; ta krv je ono što će izvršiti pomirenje za dušu. 12 Zato sam rekao sinovima Izraelovim: ‘Neka nitko od vas ne jede krv; ni pridošlica koji među vama boravi neka krv ne jede.’ 13 I svaki čovjek od sinova Izraelovih ili od pridošlica koji među vama borave, ulovi li kakvu lovinu — zvijer ili pticu koja se jede — neka joj prolije krv i zaspe je zemljom, 14 jer to je život svakoga tijela; život mu je krv njegova. Zato i rekoh sinovima Izraelovim: ‘Ne jedite krvi ni od kojega tijela, jer život svakoga tijela jest krv njegova. Tko god je bude jeo, neka se istrijebi. 15 A tko bi god jeo ono što je uginulo ili što je zvjerad rastrgla, bio on domorodac ili pridošlica, neka opere odjeću svoju i neka se okupa u vodi te bude nečist do večeri. Tada će se očistiti. 16 Ako li jene opere i ne okupa tijela svojega, onda neka snosi krivnju svoju.’«