Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Levitski zakonik 22

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 22.

1 Onda Gospod prozbori Mojsiju govoreći: 2 »Kaži Aronu i sinovima njegovim da se uzdrže od svetih prinosa sinova Izraelovih što ih oni meni posvećuju, da ne oskvrnu moje sveto ime. Ja sam Gospod. 3 Reci im: ‘Ako se bilo tko od svega potomstva vašega, u sve vaše naraštaje, primakne svetim prinosima što ih sinovi Izraelovi posvećujuGospodu dok je nečistoća njegova na njemu, ta osoba bit će istrijebljena ispred lica mojega. Ja sam Gospod. 4 Neka nitko od potomstva Aronova koji bude gubav ili imadne izljev ne jede od svetih prinosa dok se ne očisti. I tko se dotakne bilo čega što se onečistilo mrtvacem ili čovjeka iz kojega izađe sjemeni izljev, 5 ili tko god se dotakne bilo čega što gmiže što bi ga onečistilo ili čovjeka koji bi ga onečistio, kakva god da je nečistoća njegova; 6 osoba koja se čega takva dotakne bit će nečista do večeri. Zato nek ne jede od svetih prinosa dok svoje tijelo ne okupa u vodi. 7 I kad sunce zađe, bit će čist; a poslije toga može jesti od svetih prinosa, jer mu je to hrana. 8 Neka ne jede što je uginulo ili što je zvjerad rastrgla, da se time ne onečisti. Ja sam Gospod. 9 Zato nek drže moje naredbe, da zbog toga ne navuku grijeha te zbog njega ne poginu pošto to oskvrnu. Ja, Gospod, njih posvećujem. 10 Ali neka nijedan tuđin ne jede sveti prinos; pridošlica kod svećenika ili najamnik neka sveti prinosne jedu. 11 Ako pak svećenik koju osobu svojim novcem stekne u vlasništvo, ona to može jesti; i oni koji su rođeni u njegovoj kući, oni neka jedu od hrane njegove. 12 No ako kći svećenikova pođe za čovjeka tuđina, neka ona ne jede prinesak od svetih prinosa. 13 I ako kći svećenikova postane udovica ili bude otpuštena, a nema potomstva, te se vrati u dom oca svojega, neka jede od kruha oca svojega kao za svoje mladosti; ali nijedan tuđin ne smije to jesti. 14 Ako li bi tko nehotice jeo sveti prinos, neka sveti prinos poda svećeniku i pridometne mu petinu. 15 I neka ne oskvrnjuju svetih prinosa sinova Izraelovih, što ih oni prinose Gospodu, 16 da ih tako ne navedu da snose kaznu za krivicu što su jeli svetih prinosa; jer ja, Gospod, njih posvećujem.’« 17 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 18 »Govori Aronu i sinovima njegovim i svim sinovima Izraelovim; i reci im: ‘Svaki čovjek od doma Izraelova ili od pridošlica u Izraelu koji prinese svoju prinosnicu za bilo koji od svojih zavjeta ili kao bilo kakav dragovoljni prinos, što ga prinese Gospodu kao paljenicu, 19 neka ga prinese po svojoj volji — muško, bez mane — od goveda, ovaca ili koza. 20 Što god bi na sebi imalo manu, nemojte prinositi jer vam to neće biti primljeno. 21 I ako tko prinosi Gospodu žrtvu pomirnicu da izvrši kakav zavjet ili poda dragovoljan prinos od krupne ili sitne stoke,životinja mora biti neporočna da bi bila primljena; nikakve mane neka ne bude na njoj. 22 Slijepu ili polomljenu ili osakaćenu, ili s čirom ili lišajem ili krastom, takve nemoj prinositi Gospodu niti od njih na žrtvenik stavljatiGospodu žrtvu ognjenu. 23 A bika ili ovcu razvučena ili okračala uda možeš prinijeti kao dragovoljni prinos, ali kao zavjet to neće biti primljeno. 24 Ni što je zgnječeno ili stučeno ili rastrgnuto ili posječeno nemojte prinositiGospodu niti tako činite u svojoj zemlji. 25 Ni bilo što takvo iz ruke tuđinaca nemojte prinositi kao kruh Boga svojega, jer njihovo je izopačenje na njima, manu imaju. Neće vam biti primljeno.’« 26 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 27 »Kad se tele ili janje ili jare omladi, onda neka sedam dana ostane uz majku svoju; a od osmoga dana pa nadalje bit će primljeno kao prinosnica za žrtvu ognjenu Gospodu. 28 A bilo da je krava ili ovca, nju i njezino mlado ne koljite u isti dan. 29 I kad Gospodu prinosite žrtvu zahvalnicu, prinesite je svojom voljom. 30 Neka se pojede isti dan, ništa od nje ne ostavljajte do jutra. Ja sam Gospod. 31 Stoga držite moje zapovijedi i vršite ih. Ja sam Gospod. 32 I ne oskvrnjujte moje sveto ime, nego neka me se smatra svetim među sinovima Izraelovim; ja sam Gospod koji vas posvećujem, 33 koji sam vas izveo iz zemlje egipatske da budem vaš Bog. Ja sam Gospod.«