Levitski zakonik 23

7. 05. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 23.

1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Govori sinovima Izraelovim i reci im: ‘Blagdani Gospodnji što ćete ih sazivati jesu sveti zborovi. Ovo su tî moji zborovi: 3 Šest dana neka se posao obavlja, a sedmi je dan subotnji počinak, sveti zbor. Nikakva posla nemojte obavljati, to je subota Gospodnja, po svim vašim nastanima. 4 Ovo su blagdani Gospodnji, sveti zborovi što ćete ih sazvati u njihovo određeno vrijeme: 5 U prvome mjesecu četrnaestoga dana u suton jest Pasha u čast Gospodu. 6 A petnaestoga dana toga mjeseca jest Blagdan neukvasanih kruhova u čast Gospodu: sedam dana jedite ne­ukvasane kruhove. 7 Prvoga dana neka vam bude sveti zbor; nikakva težačkoga posla nemojte raditi. 8 Onda sedam dana prinosite Gospodu žrtvu ognjenu. Sedmoga je dana sveti zbor, nikakva težačkoga posla nemojte raditi.’« 9 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 10 »Govori sinovima Izraelovim i reci im: ‘Kad uđete u zemlju što vam je ja dajem i požanjete žetvu njezinu, tada snop prvina žetve svoje donesite svećeniku. 11 A on neka snop prinese pred Gospodom da bi vam to bilo primljeno; neka ga svećenik prinese dan poslije subote. 12 A u dan kad budete prinosili snop, prinesite i jednogodišnjeg jaganjca bez mane kao paljenicu Gospodu. 13 Prinosnica pak neka bude: dvije desetine efe finoga brašna zamiješena s uljem, kao žrtva ognjena Gospodu na ugodan miris; a s njom ljevanica, četvrt hina vina. 14 Do upravo toga dana, dok ne donesete prinosnicu Bogu svojemu, ni kruha ni pržena zrnja ni svježa klasja nemojte jesti. Toje odredba vječna u sve vaše naraštaje po svim nastanima vašim.’« 15 »A od dana poslije subote, od dana kad ste donijeli snop za prikaznicu, nabrojite sebi sedam punih subota. 16 Do dana nakon sedme subote na­brojite pedeset dana; tada prinesite Gospodu novu prinosnicu. 17 Donesite iz svojih stanova dva kruha za prikaznicu; neka budu od dvije desetine efe finoga brašna, ispečeni s kvascem, kao prvine plodova Gospodu. 18 S tim kruhom prinesite i sedam jednogodišnjih jaganjaca bez mane te jednoga junca i dva ovna; oni će biti paljenica Gospodu, zajedno s njihovom prinosnicom i njihovom ljevanicom, žrtva ognjena na ugodan miris Gospodu. 19 Zatim prinesite jednoga jarića kao okajnicu te dva jednogodišnja jaganjca kao žrtvu pomirnicu. 20 Neka ih onda svećenik prinese s kruhom od prvina plodova kao prikaznicu pred Gospodom, zajedno s dva jaganjca. Sveto zaGospoda neka pripadne svećeniku. 21 I toga istoga dana proglasite da vam je sveti zbor. Nikakva težačkoga posla nemojte raditi; to je odredba vječna u sve vaše naraštaje po svim nastanima vašim. 22 A kad budete želi žetvu zemlje svoje, nemoj dokraja žeti svoju njivu ni pabirčiti zaostatke žetve svoje. Ostavi to siromahu i pridošlici. Ja sam Gospod, Bog vaš.« 23 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 24 »Kaži sinovima Izraelovim govoreći: ‘U sedmome mjesecu, prvoga dana u mjesecu, neka vam bude subotnji počinak, spomen na jek trube, sveti zbor. 25 Nikakva težačkoga posla nemojte raditi, nego prinesite Gospodu žrtvu ognjenu.’« 26 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 27 »Usto, u deseti dan toga sedmoga mjeseca bit će Dan pomirenja. To nek vam bude sveti zbor; a vi ćete moriti duše svoje i prinositi Gospodu žrtvu ognjenu. 28 Upravo toga dana nikakva posla nemojte raditi. To je naime Dan pomirenja, kada će se za vas izvršiti pomirenje pred Gospodom, Bogom vašim. 29 Jer tko god ne bi morio dušu upravo toga dana bio bi istrijebljen iz puka svojega. 30 A svaka osoba koja bi radila bilo kakav posao upravo toga dana, takvu bih osobu istrijebio isred puka njezina. 31 Nikakva posla nemojte raditi. To je odredba vječna u svevaše naraštaje po svim nastanima vašim. 32 To će vam biti subotnji počinak kad ćete moriti duše svoje. Navečer devetoga dana u mjesecu, od večeri do večeri, praznujte svoju subotu.« 33 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 34 »Kaži sinovima Izraelovim govoreći: ‘Petnaestoga dana toga sedmoga mjeseca tijekom sedam dana bit će Blagdan sjenica u čast Gospodu. 35 Prvoga dana bit će sveti zbor. Nikakva težačkoga posla nemojte raditi. 36 Sedam dana prinosite Gospodu žrtvu ognjenu. Osmoga dana neka vam bude sveti zbor; tada prinesite Gospodužrtvu ognjenu. To je svečani zbor, nikakva težačkoga posla nemojte raditi. 37 Ovo su blagdani Gospodnji što ćete ih sazivati kao svete zborove da biste prinosili Gospodu žrtvu ognjenu — paljenicu i prinosnicu, žrtvu i ljevanicu, svaku kad je njezin dan, 38 povrh subota Gospodnjih i povrh vaših darova i povrh svih vaših zavjeta i povrh svih vaših dragovoljnih prinosa što ih dajete Gospodu. 39 Usto, petnaestoga dana sedmoga mjeseca, pošto pokupite urod zemlje, svetkujte blagdan Gospodnji sedam dana; prvoga dana imajte subotnji počinak i osmoga dana imajtesubotnji počinak. 40 I uzmite si prvoga dana plodove najljepšega drveća, grane palmi i grančice lisnatih stabala i potočne vrbovine; i radujte se pred Gospodom, Bogom svojim, sedam dana. 41 Svetkujte dakle taj blagdan Gospodusedam dana u godini. To je odredba vječna u sve vaše naraštaje. Svetkujte ga u sedmome mjesecu. 42 Sedam dana boravite u sjenicama; svi koji su Izraelci rodom neka borave u sjenicama, 43 kako bi vaši naraštaji znali da sam ja učinio da sinovi Izraelovi borave u sjenicama kad sam ih izveo iz zemlje egipatske. Ja sam Gospod, Bog vaš.’« 44 Tako Mojsije objavi sinovima Izra­elovim blagdane Gospodnje.