Levitski zakonik 26

10. 05. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 26.

1 »Ne pravite sebi kumire ni likove i ne podižite sebi stupa, niti u svojoj zemlji postavljajte oslikana kamenja da se njemu klanjate; jer ja sam Gospod, Bog vaš. 2 Držite moje subote i poštujte moje svetište. Ja sam Gospod. 3 Budete li hodili po mojim odredbama i držali moje zapovijedi i vršili ih, 4 onda ću ja vama davati kiše u pravo vrijeme te će zemlja dati urod svoj, a drveće poljsko svojim će plodom rađati. 5 I vršidba će vam stizati berbu, a berba stizati sjetvu; i jest ćete kruh svoj do sitosti i spokojno živjeti u zemlji svojoj. 6 A zemlji ću dati mir, damognete leći a da vas nitko ne plaši; i uklonit ću zlu zvjerad iz zemlje, ni mač neće vašom zemljom prolaziti. 7 I progonit ćete svoje neprijatelje, a oni će pred vama padati od mača. 8 I petorica vas progonit će stotinu, a vas stotina prognat će njih deset tisuća; a neprijatelji vaši pred vama će padati od mača. 9 I okrenut ću se k vama i učiniti vas rodnim, i umnožit ću vas i potvrditi svoj savez s vama. 10 A vi ćete se starom hraniti zalihom i izasipati staro poradi novoga. 11 I postavit ću svoj nastan među vama i duša moja neće vas se gnušati. 12 I hodit ću među vama i bit ću vam Bog, a vi ćete mi biti narod. 13 Ja sam Gospod, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske da im više ne budete roblje; i pokidao sam spone jarma vašega i učinio da hodite uspravno. 14 No ako me ne budete slušali i ne budete vršili sve ove zapovijedi, 15 ili ako budete prezreli moje odredbe i duša se vaša bude gnušala uredaba mojih te ne budete vršili sve moje zapovijedi prekršivši tako savez moj, 16 i ja ću vama ovo učiniti: podvrgnut ću vas užasu, sušici i groznici, što oči troše a dušu rastužuju; ta uzalud ćete sjeme svoje sijati kad će ga pojesti neprijatelji vaši. 17 I okrenut ću lice svoje od vas; ta pred svojim neprijateljima bit ćete potučeni, i koji vas mrze, gospodarit će nad vama. Bježat ćete i kad vas nitko ne bude progonio. 18 Ako me i unatoč tome ne poslušate, onda ću vas sedam puta više kažnjavati za vaše grijehe. 19 I skršit ću oholost sile vaše, i nebesa vaša učinit ću poput željeza, a zemlju vašu poput mjedi. 20 I vaša snaga trošit će se uzalud, jer zemlja vaša neće dati svoj urod, a stabla zemaljska neće plodom svojim rađati. 21 Usto, budete li išli protiv mene i ne ushtjednete me poslušati, pridodat ću vam sedam puta više rana, prema grijesima vašim. 22 I pustit ću na vas zvjerad poljsku da vas ostavi bez djece i stoku vam zatre, a vas prorijedi te vam opuste putovi. 23 Ako vas ni to ne okrene k meni, nego nastavite ići protiv mene, 24 tada ću i ja ići protiv vas i sam ću vas još sedam puta udariti za grijehe vaše. 25 Na vas ću dovesti i mač koji će izvršiti osvetu za savez. I kad se skupite u svoje gradove, poslat ću među vas kugu; i bit ćete predani u ruke neprijatelju. 26 Još kad vam prekinem opskrbu kruhom, deset će žena vaš kruh peći u jednoj peći i donositi vam kruh na mjeru; i vi ćete jesti, ali se nećete nasititi. 27 Ako me i usprkos tome ne poslušate, nego nastavite ići protiv mene, 28 tada ću gnjevno ići protiv vas; ta i ja ću vas sedam puta kazniti za grijehe vaše. 29 I jest ćete meso svojih sinova, i svojih kćeri meso ćete jesti. 30 I porušit ću vaše uzvišice i zatrti vaše kadione žrtvenike, a vaša ću trupla baciti na trupla kumira vaših; ta gnušat će vas se duša moja. 31 I načinit ću razvaline od vaših gradova i opustošit ću svetišta vaša, a vaš ugodni miris neću omirisati. 32 I zemlju ću ja opustošiti te će se vaši neprijatelji koji se u njoj nastane zgroziti nad njom. 33 Vas ću pak rasijati po narodima i za vama trgnuti mač; i zemlja će vaša biti pustara, a gradovi vaši postat će razvaline. 34 Tada će zemlja uživati svoje subote za sve vrijeme dok bude opustošena a vi budete u zemlji svojih neprijatelja. Zemlja će tada počivati i uživati svoje subote. 35 Počivat će za sve vrijeme kako je opustošena, budući da nije počivala za vaših subota kad ste vi živjeli u njoj. 36 A oni između vas koji preostanu, njima ću malodušje staviti u srca u zemljama njihovih neprijatelja, te će ih u bijeg nagnati i šum lista što zatreperi. I bježat će kao što se bježi od mača, i padat će premda ih nitko ne progoni. 37 I spoticat će se jedan o drugoga, kao ispred mača, premda ihnitko ne progoni; nećete smoći hrabrosti ni da stanete pred svoje neprijatelje. 38 I izginut ćete među narodima i proždrijet će vas zemlja vaših neprijatelja. 39 A oni od vas koji preostanu trunut će u bezakonju svojemu u zemljama svojih neprijatelja; a i u bezakonjima svojih otaca s njima će trunuti. 40 No ako priznaju svoje bezakonje i bezakonje svojih otaca što su ga u svojoj nevjernosti počinili prema meni, kao i to što su išli protiv mene 41 te sam i ja išao protiv njih i odveo ih u zemlju njihovih neprijatelja, ili ako se njihova neobrezana srca ponize pa tako priznaju svoju krivnju, 42 onda ću se spomenuti saveza svog s Jakovom, spomenut ću se i saveza svog s Izakom i saveza svog s Abrahamom; i zemlje ću se spomenuti. 43 Jer zemlja će od njih biti ostavljena pa će uživati svoje subote kad zbog njih bude opustošena, a oni će snositi svoju krivnju jer su prezreli moje uredbe i jer im se duša gnušala odredaba mojih. 44 No usprkos tome, ni kad budu u zemlji svojih neprijatelja, neću ih od­baciti niti će mi omrznuti tako da ih uništim prekršivši savez svoj s njima; ta ja sam Gospod, Bog njihov. 45 Nego ću se zbog njih spomenuti saveza s predcima njihovim što sam ih narodima naoči izveo iz zemlje egipatske da im budem Bog. Ja sam Gospod.« 46 Ovo su propisi i uredbe i zakoni što ih Gospod preko Mojsija postavi između sebe i sinova Izraelovih na gori Sinaju.