Levitski zakonik 3

17. 04. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 3.

1 »Ako pak njegova prinosnica bude žrtva pomirnica, bude li prinosio od goveda — bilo muško ili žensko — neka ga on prinese pred Gospoda bez mane. 2 I neka položi ruku svoju na glavu svoje žrtve pa je zakolje na ulazu u Šator sastanka; a sinovi Aronovi, svećenici, neka krvlju sve uokolo poškrope žrtvenik. 3 Potom nek od žrtve pomirnice prinese Gospodu žrtvu ognjenu. Salo što obavija ponutricu i sve salo što je na ponutrici, 4 zatim oba bubrega i salo što je na njima i na slabinama, te privjesak s jetara što je ponad bubregâ, neka odstrani. 5 A sinovi Aronovi neka to spale na žrtveniku nad paljenicom, što je na drvima koja su na vatri, kao žrtvu ognjenu na ugodan miris Gospodu. 6 A ako njegova prinosnica za žrtvu pomirnicu Gospodu bude od sitne stoke — muško ili žensko — neka je prinese bez mane. 7 Ako on bude prinosio janje za prinosnicu, neka ga onda prinese predGospodom. 8 I neka položi ruku svoju na glavu svoje žrtve pa je zakolje pred Šatorom sastanka; a sinovi Aronovi neka krvlju njegovom sve uokolo poškrope žrtvenik. 9 Potom nek od žrtve pomirnice prinese Gospodu žrtvu ognjenu, njezino salo i čitav rep što će ga odstraniti tik uz hrptenjaču. A salo što obavija ponutricu i sve salo što je na ponutrici, 10 zatim oba bubrega i salo što je na njima i na slabinama, te privjesak s jetara što je ponad bubregâ, neka odstrani. 11 A svećenik neka to spali na žrtveniku kao hranu; to je žrtva ognjena u čast Gospodu. 12 Ako pak njegova prinosnica bude koza, neka je onda prinese pred Gospoda. 13 I neka joj položi ruku svoju na glavu pa je zakolje pred Šatorom sastanka; a sinovi Aronovi neka krvlju njezinom sve uokolo poškrope žrtvenik. 14 Potom neka od nje prinese prinosnicu svoju kao žrtvu ognjenu u čast Gospodu. Salo što obavija ponutricu i sve salo što je na ponutrici, 15 zatim oba bubrega i salo što je na njima i na slabinama, te privjesak s jetara što jeponad bubregâ, neka odstrani. 16 A svećenik neka ih spali na žrtveniku kao hranu; to je žrtva ognjena na ugodan miris. Sve salo pripada Gospodu. 17 Ovo neka bude odredba vječna u sve vaše naraštaje po svim nastanima vašim: nikakva sala i nikakve krvi ne smijete jesti.«