Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Levitski zakonik 4

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 4.

1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Kaži sinovima Izraelovim govoreći: Ako se tko nehotice ogriješi o bilo koju zapovijed Gospodnju kojom se zapovijeda da se što ne čini pa nešto od toga učini: 3 ako pomazani svećenik sagriješi i tako navuče krivnju na puk, onda nek za grijeh svoj što ga je počinio prinese Gospodu junca bez mane kao okajnicu. 4 I neka junca dovede na ulaz u Šator sastanka pred Gospoda, pa neka juncu na glavu položi ruku svoju te zakolje junca pred Gospodom. 5 Onda neka pomazani svećenik uzme od krvi junčeve i unese je u Šator sastanka, 6 a svećenik neka prst svoj umoči u krv pa tom krvlju sedam puta poškropi pred Gospodom, ispred zastora svetišta. 7 Nešto od te krvi neka svećenik stavi i na rogove žrtvenika za miomirisni kâd koji je predGospodom u Šatoru sastanka, a svu ostalu krv junčevu neka izlije na postolje žrtvenika za paljenice što se nalazi na ulazu u Šator sastanka. 8 A sve salo od junca neka iz njega izvadi za okajnicu. Salo što obavija ponutricu i sve salo što je na ponutrici, 9 zatim oba bubrega i salo što je na njima i na slabinama, te privjesak s jetara što jeponad bubregâ, neka odstrani 10 onako kako se vadi iz goveda za žrtvu pomirnicu. Neka ih svećenik zatim spali na žrtveniku za paljenice. 11 Ali kožu od junca i sve meso njegovo, njegovu glavu i noge njegove, te ponutricu njegovu i nečist njegovu, 12 dakle svega junca, neka iznese izvan tabora na čisto mjesto gdje se istresa pepeo i sažeže ga ognjem na drvima; tamo gdje se istresa pepeo, nek se sažeže. 13 Ako pak sva izraelska zajednica nehotice sagriješi pa se stvar prikrije od očiju zbora, a učine nešto što bi kršilo bilo koju od zapovjedi Gospodnjihkoja zapovijeda da se to ne čini, i tako na se navuku krivnju, 14 onda neka zbor, kad se dozna za grijeh koji počiniše, prinese junca kao okajnicu i neka ga dovede pred Šator sastanka. 15 A starješine zajednice neka predGospodom polože ruke svoje juncu na glavu. Neka onda junca zakolju pred Gospodom. 16 Potom neka pomazani svećenik donese od krvi junčeve u Šator sastanka, 17 pa neka svećenik umoči svoj prst u krv i sedam puta poškropi pred Go­spodom ispred zastora. 18 Neka onda nešto od te krvi stavi na rogove žrtvenika što se nalazi predGospodom u Šatoru sastanka, a svu ostalu krv neka izlije na postolje žrtvenika za paljenice što se nalazi na ulazu u Šator sastanka. 19 A sve salo njegovo neka izvadi iz njega te spali na žrtveniku. 20 S juncem pak neka uradi kao što je uradio s juncem za okajnicu — tako neka uradi i s tim. I pošto svećenik nad njima izvrši pomirenje, bit će im oprošteno. 21 Onda neka junca iznese izvan tabora i sažeže ga kao što je sažegao i prvoga junca. To je okajnica za zajednicu. 22 Kad glavar sagriješi te nehotice učini nešto što bi kršilo bilo koju od zapovije­di Gospoda, Boga svojega, koja zapovijeda da se to ne čini, i tako na se navuče krivnju, 23 ili mu se obznani grijeh njegov što ga je počinio, neka onda kao svoju pri­nosnicu donese muško jare bez mane. 24 I neka položi ruku svoju jaretu na glavu pa ga zakolje na mjestu gdje se kolje paljenica pred Gospodom. To je okajnica. 25 Neka potom svećenik na svom prstu uzme od krvi okajnice i stavi je na rogove žrtvenika za paljenice, a ostalu njegovu krv neka izlije na postolje žrtvenika za paljenice. 26 A sve salo njegovo neka spali na žrtveniku kao i salo od žrtve pomirnice. I pošto svećenik nad njim izvrši pomirenje za njegov grijeh, bit će mu oprošteno. 27 Ako li nehotice sagriješi tko od obična puka učinivši nešto čime bi kršio neku od zapovijedi Gospodnjih koja zapovijeda da se to ne čini, i tako na senavuče krivnju, 28 ili mu se obznani grijeh njegov što ga je počinio, neka onda kao svoju prinosnicu donese žensko jare bez mane, za grijeh njegov što ga je počinio. 29 I neka položi ruku svoju na glavu okajnice pa zakolje okajnicu na mjestu za paljenice. 30 Neka potom svećenik na svom prstu uzme od krvi njezine i stavi je na rogove žrtvenika za paljenice, a svu ostalu njezinu krv neka izlije na postolje žrtvenika. 31 A sve salo njezino neka odstrani, kao što se odstranjuje i salo iz žrtve pomirnice; neka ga onda svećenik spali na žrtveniku na ugodan miris Gospodu. I pošto svećenik nad njim izvrši pomirenje, bit će mu oprošteno. 32 Ako pak kao svoju prinosnicu dovede janje za okajnicu, neka dovede žensko bez mane. 33 I neka položi ruku svoju na glavu okajnice pa je zakolje kao okajnicu na mjestu gdje se kolje paljenica. 34 Neka potom svećenik na svom prstu uzme od krvi okajnice i stavi je na rogove žrtvenika za paljenice, a svu ostalu njezinu krv neka izlije na postolje žrtvenika. 35 A sve salo njezino neka odstrani, kao što se odstranjuje i salo janjeta iz žrtve pomirnice; neka to onda svećenik spali na žrtveniku povrh žrtve ognjene u čast Gospodu. I pošto svećenik nad njim izvrši pomirenje za njegov grijeh što ga je počinio, bit će mu oprošteno.«