Levitski zakonik 5

19. 04. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 5.

1 A kad tko sagriješi slušajući glas kletve kojoj je i sâm bio svjedok — bilo da je vidio ili da je znao za to — ako tone dojavi, i sâm će snositi krivnju svoju. 2 Ili kad se tko dotakne kakva nečista predmeta — bilo da je to strv nečiste zvije­ri ili strv nečista živinčeta ili strv nečistih stvorova što mile — bilo to i skriveno od njega, i on je nečist, stoga i kriv. 3 Ili kad se dotakne nečistoće čovjekove — kakva god bila nečistoća njegova kojom se onečistio — bilo to i skriveno od njega, i on će, kad dozna, biti kriv. 4 Ili kad tko prisegne, usnama nepromišljeno prozborivši da će učiniti zlo ili dobro, što god to bilo što je taj čovjek u prisezi nepromišljeno prozborio, bilo to i skriveno od njega, i on će, kad dozna, biti kriv za neku od tih stvari. 5 I dogodit će se, kad u nekoj od tih stvaribude kriv, da će priznati da je u tome sagriješio 6 te prinijeti Gospodu svoju naknadnicu za grijeh svoj što ga je počinio: žensko od sitne stoke, janje ili jare, kao okajnicu. Tako će svećenik nad njim izvršiti pomirenje zbog grijeha njegova. 7 No ako on ne bi mogao pribaviti janjeta, onda neka Gospodu, za prijestup svoj što ga je počinio, prinese dvije grlice ili dva golublja mladunca: jedno kao okajnicu, a drugo kao paljenicu. 8 I neka ih donese svećeniku, a on neka najprije prinese ono što je određeno kao okajnica; i neka joj zavrne glavu pri samoj šiji, ali nek je ne otkida. 9 Krvlju okajnice neka onda poškropi sa strane žrtvenika, a ostatak krvi neka se iscijedi na postolje žrtvenika. To je okajnica. 10 Onda neka prinese drugo, kao paljenicu, prema propisu. I pošto svećenik nad njim izvrši pomirenje za grijeh njegov što ga je počinio, bit će mu oprošteno. 11 Ako pak on ne bi mogao pribaviti dvije grlice ili dva golublja mladunca, onda neka taj koji je sagriješio prinese kao svoju prinosnicu desetinu efe finoga brašna za okajnicu. Neka na nju ne lijeva ulja niti na nju stavlja tamjana, jer to je okajnica. 12 I kad to donese svećeniku, neka svećenik od toga zagrabi punu šaku kao podsjetnicu i spali na žrtveniku povrh žrtve ognjene u čast Gospodu. To je okajnica. 13 I pošto svećenik nad njim izvrši pomirenje za grijeh što ga je počinio u bilo kojem od tih slučajeva, bit će mu oprošteno; ostalo će pak pripasti svećeniku kao prinosnica.« 14 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 15 »Kad tko počini pronevjeru te se nehotice ogriješi o svete stvari Gospodnje, neka onda kao svoju naknadnicu prinese Gospodu ovna iz stada, bez mane, po tvojoj procjeni u šekelima srebra — prema šekelu svetišta — kao naknadnicu. 16 I neka nadoknadi koliko se ogriješio o svete stvari pa tome pridoda petinu i dade to svećeniku. I pošto svećenik tim ovnom od naknadnice nad njim izvrši pomirenje, bit će mu oprošteno. 17 Ako li tko sagriješi i učini — premda i ne znajući — nešto što bi kršilo bilo koju od zapovijediGospodnjih koja zapovijeda da se to ne čini, bit će kriv i snosit će krivnju svoju. 18 Neka i on svećeniku dovede ovna iz stada, bez mane, po tvojoj procjeni, kao naknadnicu. I pošto svećenik nad njim izvrši pomirenje za prijestupak njegov što ga je počinio a da sâm nije ni znao, bit će mu oprošteno. 19 To je naknadnica; on je doista skrivioGospodu.«