Levitski zakonik 6

20. 04. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 6.

1 Onda Gospod prozbori Mojsiju govoreći: 2 »Kad tko sagriješi i počini pronevjeru prema Gospodu prevarivši bližnjega svojega u pričuvi ili zalogu, ili pljačkom, ili iskorištavajući bližnjega svojega, 3 ili nađe nešto što je bilo izgubljeno pa slaže o tome i lažno se zakune — u bilo čemu od svega onoga što čovjek učini pa zgriješi, 4 tada neka bude ovako: budući da je zgriješio i navukao krivnju na se, neka vrati što je pljačkom prisvojio, ili što je iskorištavanjem namakao, ili što mu je bilo dano na pričuvu, ili što je bilo izgubljeno pa je našao, 5 ili sve ono za što se lažno zakleo. I neka to u cijelosti nadoknadi pa neka tome doda još petinu i dadne onomu kojemu pripada u dan kad bude prinosio naknadnicu svoju. 6 Onda neka dovede svećeniku svoju naknadnicu za Gospoda— ovna od stada, bez mane, po tvojoj procjeni — kao naknadnicu. 7 I pošto svećenik nad njim izvrši pomirenje pred Gospodom, bit će mu oprošteno bilo što od svega onoga što je učinio pa u tome skrivio.« 8 I prozbori GospodMojsiju govoreći: 9 »Zapovjedi Aronu i njegovim sinovima govoreći: Ovo je zakon o paljenici. Paljenica neka ostane na žeravi na žrtveniku svu noć do jutra, a oganj neka gori na žrtveniku neprestano. 10 I neka svećenik odjene svoju lanenu haljinu, a na tijelo svoje nek odjene svoje lanene gaće, pa neka zgrne pepeo u koji je oganj na žrtveniku sažgao paljenicu i neka ga stavi pokraj žrtvenika. 11 Potom neka svuče svoje haljine pa odjene druge haljine, te iznese pepeo izvan tabora na čisto mjesto. 12 A oganj na žrtveniku neka svejednako gori, neka se ne gasi. I neka svećenik na njemu svakoga jutra naloži drva pa neka naslaže na nj paljenicu te na njemu spali salo pomirnice. 13 Oganj na žrtveniku neka svagda gori, neka se ne gasi.« 14 »A ovo je zakon o prinosnici. Neka je sinovi Aronovi prinose pred Gospoda ispred žrtvenika. 15 I neka jedan od njih zagrabi s prinosnice šaku finoga brašna i ulja i sav tamjan što je na prinosnici, pa to spali na žrtveniku na ugodan miris, kao podsjetnicu Gospodu.16 A što od toga preostane, neka pojedu Aron i njegovi sinovi; neka pojedu s neukvasanim kruhovima na svetome mjestu — u dvorištu Šatora sastanka neka to pojedu. 17 Nek se ne peče s kvascem. To sam dao njimakao dio od žrtava ognjenih meni prinesenih. To je ono najsvetije, kao što su i okajnica i naknadnica. 18 Svako muško među sinovima Aronovim može to jesti. Neka to bude odredba vječna za sve vaše naraštaje o žrtvama ognjenim u čast Gospodu. Tko god ih se dotakne, bit će posvećen.« 19 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 20 »Ovo je prinosnica što će je Aron i njegovi sinovi prinositi Gospodu počev od dana svojega pomazanja: desetinu efe finoga brašna kao svagdašnju prinosnicu, polovicu ujutro, a polovicu uvečer. 21 Neka bude pripravljena u tavi na ulju. Kad se smiješa, prinesi je. Pečene komade prinosnice prinesi na ugodan miris Gospodu. 22 I neka je prinese svećenik koji između sinova njegovih bude pomazan namjesto njega. To je odredba vječna. Neka se cijela spaliGospodu. 23 Tako neka se svaka svećenička prinosnica cijela spali, neka se ne jede.« 24 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 25 »Kaži Aronu i njegovim sinovima govoreći: Ovo je zakon o okajnici. Na mjestu na kojemu se kolje paljenica, neka se kolje i okajnica pred Gospodom. Ona je presveta. 26 Svećenik koji je prinosi za grijeh, neka je blaguje; neka se blaguje na svetome mjestu, u dvorištu Šatora sastanka. 27 Tko god se dotakne mesa njezina, bit će posvećen; i ako tko krvlju njezinom poškropi odjeću, ono što se poškropilo operi na svetome mjestu. 28 Ali zemljana posuda u kojoj se kuha­la neka se razbije. Ako se pak kuhala u mjedenoj posudi, neka se i istare i vodom ispere. 29 Svako muško među svećenicima neka je blaguje. Ona je presveta. 30 Ali nijedna okajnica od koje se krv unosi u Šator sastanka da se njome izvrši pomirenje u svetištu neka se ne jede; neka se u ognju spali.«