Levitski zakonik 9

23. 04. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 9.

1 I dogodi se da osmoga dana Mojsije pozove Arona i sinove njegove i starješine Izraelove. 2 I reče Aronu: »Uzmi za se tele za okajnicu i ovna za paljenicu, oboje bez mane, i prinesi ih pred Gospodom. 3 A sinovima Izraelovim kaži govoreći: ‘Uzmite jarića za okajnicu, zatim tele i janje — oboje od godinu, bez mane — za paljenicu, 4 te govedo i ovna za pomirnicu, da žrtvujete pred Gospodom, a uz to i prinosnicu, zamiješenu s uljem; jer danas će vam seGospod ukazati.’« 5 I dovedoše oni što je zapovjedio Mojsije pred Šator sastanka, pa cijela zajednica pristupi i stane pred Gospoda. 6 Tada reče Mojsije: »Ovo je ono što je Gospod zapovjedio da učinite da bi vam se ukazala slava Gospodnja.« 7 Zatim Mojsije reče Aronu: »Pristupi k žrtveniku i prinesi svoju okajnicu i paljenicu svoju te izvrši pomirenje za se i za puk. Onda prinesi prinosnicu puka te za nj izvrši pomirenje, kao što je zapovjedioGospod.« 8 Tada Aron pristupi k žrtveniku i zakla tele za okajnicu koje bijaše za nj. 9 Zatim mu sinovi Aronovi donesoše krvi, a on umoči svoj prst u krv i stavi je na rogove žrtvenika, a ostalu krv izli na postolje žrtvenika. 10 A salo i bubrege i privjesak s jetara od okajnice spali na žrtveniku, kao što je Gospod zapovjedio Mojsiju. 11 Meso i kožu pak ognjem sažeže izvan tabora. 12 Potom zakla paljenicu, a sinovi mu Aronovi dodadoše krv te on njome sve uokolo poškropi žrtvenik. 13 Dodadoše mu i paljenicu, u komadima, i glavu, a on to spali na žrtveniku. 14 I opra ponutricu i noge pa ih spali na žrtveniku svrh paljenice. 15 Onda prinese prinosnicu puka pa uzme jarca koji bijaše za okajnicu puka te ga zakolje i prinese za grijeh, kao i prijašnje. 16 Donese i paljenicu i prinese je prema propisu. 17 Potom donese prinosnicu, pa od nje napuni šaku svoju te spali na žrtveniku povrh jutarnje paljenice. 18 Zakolje i govedo i ovna kao žrtvu pomirnicu, koja bijaše za puk, a sinovi mu Aronovi dodadoše krv te on njome sve uokolo poškropi žrtvenik. 19 Dodadoše mu i salo s goveda i ovna, rep i salo što pokriva drobinu, te bubrege i privjesak s jetara, 20 pa to salo staviše na prsa. Tada on spali salo na žrtveniku, 21 a prsa i desno pleće Aron prinese kao prikaznicu pred Gospodom, kako zapovjedi Mojsije. 22 Tada Aron podiže ruku svoju prema puku i blagoslovi ga. I pošto prinese okajnicu i paljenicu i pomirnicu, siđe. 23 Onda Mojsije i Aron uđoše u Šator sastanka. I kad izađoše, blagosloviše puk. Tada se svemu puku ukaza slava Gospodnja, 24 a ispred Gospoda izbi oganj i sažga paljenicu i salo na žrtveniku. Pa kad sav puk to vidje, kliknuše i padoše na lica svoja.