Liječnik svih bolesti

22. 05. 2023.

“Zato vam kažem: Što god moleći pitate, vjerujte da ste to već primili, i bit će vam.” (Marko 11,24)

Spasitelj zna da u ljudskom rodu nećemo pronaći utjehu za svoju žalost, i On nas žali jer smo u tako velikoj potrebi, a ipak toliko nespremni da se pouzdamo u Njega i predamo Mu svoje terete. O jadnoj, slaboj duši, umornoj od traženja pomoći od ljudskog roda samo da bi bila izdana i zaboravljena, Krist kaže: “Ili u moje nek dođe okrilje, neka sklopi mir sa mnom, mir neka sklopi sa mnom!” (Izaija 27,5)

Ne iznosite svoje tuge i teškoće drugim ljudima. Predajte se Onomu koji može “učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti”. On zna kako će vam pomoći. Ne okrećite se od brižnog, suosjećajnog Otkupitelja k prijateljima, koji vas, iako vam možda pružaju najbolje što imaju, mogu povesti pogrešnim stazama. Odnesite sve svoje nevolje Isusu. On će vas primiti, ojačati i utješiti. On je veliki Liječnik svih bolesti. Njegovo veliko srce beskrajne ljubavi čezne za vama. On vam šalje poruku da biste se mogli izvući iz neprijateljeve zamke. Možete povratiti svoje samopoštovanje. Možete se smatrati ne gubitnikom, već pobjednikom zahvaljujući okrepljujućem utjecaju Božjeg Duha.

Mnogi ljudi žive pod takvim pritiskom briga da malo osjete milinu Božje ljubavi. Njima nije poznato značenje riječi: “Da radost moja bude u vama te da radost vaša bude potpuna.” (Ivan 15,11) Radimo najbolje što možemo, a onda stavimo sve u Gospodnje ruke govoreći: Vjerujem u Tvoja obećanja. Zar nećeš pružiti dokaz svojeg djelovanja? On će čuti i odgovoriti.

“Sve što s vjerom zamolite dobit ćete.” (Matej 21,22) Ove su riječi zalog da će sve što svemoćni Spasitelj može darovati biti dano onima koji se uzdaju u Njega. Kao upravitelji nebeske milosti, trebamo zatražiti u vjeri, a onda s povjerenjem čekati Božje spasenje. Ne trebamo učiniti korak prije Njega pokušavajući ostvariti ono što želimo u svojoj snazi. U Njegovo ime trebamo zatražiti, a onda raditi uzdajući se u Njegovo djelovanje. (Signs of the Times, 14. veljače 1906.)

Za razmišljanje: Kako mogu znati kada trebam uložiti napor da ostvarim ono što želim, a kada trebam čekati Boga?