Lijek za duševno siromaštvo

23. 06. 2012.

„Blago siromasima u duhu, jer je njihovo kraljevstvo nebesko!“ (Matej 5,3)

Ove Kristove utješne riječi nisu upućene ni oholima, ni lijepima, ni uobraženima, već onima koji su svjesni svoje slabosti i grešnosti. Oni koji plaču, krotki koji se osjećaju nedostojnima Božje naklonosti, oni koji su gladni i žedni pravednosti, svi su oni obuhvaćeni izrazom „siromašni duhom“.

Siromašni duhom osjećaju svoje siromaštvo, oni čeznu za Kristovom milošću. Shvaćaju da malo znaju o Bogu i o Njegovoj velikoj ljubavi i da im je potrebno svjetlo da bi mogli upoznati Gospodnje putove i ostati na njima. Oni se ne usuđuju suočiti s kušnjom u svojoj snazi jer su svjesni da nemaju moralne snage da se odupru zlu. Ne čini im nikakvo zadovoljstvo da razmatraju svoj dotadašnji život, osjećaju malo povjerenja dok gledaju u budućnost jer su bolni u srcu. Ali upravo takvima Isus govori: „Blago siromasima u duhu!“ Krist vidi da oni koji osjećaju teret svojeg siromaštva mogu postati bogati. …

Kakve se velike prednosti nalaze nadohvat ruke onima koji su svjesni siromaštva svoje duše i koji se pokoravaju Božjoj volji! Lijek za siromaštvo duše nalazi se jedino u Kristu. Kada je srce posvećeno milošću, kada kršćani steknu Kristov um, oni dobivaju i Kristovu ljubav, duhovno bogatstvo koje je dragocjenije od ofirskog zlata. Međutim, da bi se mogla pojaviti snažna želja za bogatstvom koje se nalazi u Kristu i koje stoji na raspolaganju svima koji su svjesni svojeg siromaštva, mora se pojaviti svijest o potrebi. Kada je srce obuzeto samodovoljnošću, kada je zaokupljeno površnim zemaljskim ciljevima, Gospodin Isus mu šalje ukor i opomenu da bi se muškarci i žene probudili i shvatili svoje pravo stanje. …

Vi možete doći Kristu u vjeri i bez oklijevanja. Njegove zalihe su bogate i besplatne, Njegova ljubav je obilna i On će vam dati milost da nosite Njegov jaram i da ponesete Njegovo breme s radošću. Vi možete zahtijevati svoje pravo na Njegov blagoslov zahvaljujući Njegovom obećanju. Vi možete ući u Njegovo kraljevstvo koje je Njegova milost, Njegova ljubav, Njegova pravednost, Njegov mir i Njegova radost u Svetome Duhu. Ako osjećate svoju najdublju potrebu, možete dobiti svu Njegovu puninu jer Krist kaže: „Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.“ Isus te poziva da dođeš: „Blago siromasima u duhu, jer je njihovo kraljevstvo nebesko!“ (The Signs od the Times, 1. kolovoza 1895.)