Ljubav i stega

Brak i obitelj 9. 11. 2020.

Stara židovska poslovica kaže: “Jeruzalem je bio razoren zato što je Izrael propustio odgojiti svoju djecu.” Ljubav i stega moraju u obiteljskom odgoju ići ruku pod ruku. Pritom je od najveće važnosti dosljednost. Ljubav pruža djetetu osjećaj vrijednosti, a stega pruža osjećaj sigurnosti. Ovo dvoje svakako nedostaje u većini današnjih domova.

Zajedno s ljubavlju i stegom djecu treba učiti moralnim vrijednostima. Nije teško optuživati nove naraštaje za nemoral. Ali znajmo: mladi ne proizvode filmove niti pišu televizijske scenarije. Oni ne izdaju knjige, časopise i stripove niti su odgovorni za procvat pornografije.

Tijekom mnogih desetljeća kriva tumačenja Biblije podrivala su temelje društva. Pokornost zakonu prirodan je lijek protiv bezakonja. Ali neki dijelovi Božjeg zakona nisu baš po ukusu suvremenog društva, pa su ljudi, u nastojanju da izbjegnu obveze, potkopali njegov autoritet. Jedni tvrde da je Zakon ukinut, a drugi da je promijenjen, ili čak potpuno zamijenjen. Može li se Zakon kršiti ako je ukinut? Možete li učiti mlade da nemaju nikakvih obveza prema Božjem zakonu, a potom ih optuživati za kršenje građanskih zakona?

Božja namjera

Krist je rekao: “Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovijedi.” (Ivan 14,15) “Jer u ovome stoji ljubav prema Bogu: da vršimo njegove zapovijedi. … Tko tvrdi: ‘Poznajem ga’, a ne vrši njegovih zapovijedi, lažac je, i u njemu nema istine.” (1. Ivanova 5,3; 2,4)

Božje su zapovijedi mjerilo dobra i zla i po tom će mjerilu Bog suditi čovjeku u dan Velikog suda. Deset zapovijedi veliki su moralni Zakon. Krist je došao i umro zato što je čovjek bio neposlušan i odbacio Njegove odredbe. Krist je ujedno svojim životom pokazao da se taj Zakon može držati.

David Currie