Ljubav jača od smrti

16. 02. 2024.

“A nada ne razočarava, jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan.” (Rimljanima 5,5)

Mi moramo pasti na Stijenu i razbiti se prije nego što se podignemo u Kristu. Naša sebičnost se mora srušiti, oholost poniziti ako želimo upoznati slavu duhovnog kraljevstva. …

U svjetlosti Spasiteljevog života otkrivaju se srca svih, počevši čak od Stvoritelja pa do kneza tame. Sotona je prikazivao Boga kao sebičnog i surovog, kao Onoga koji polaže pravo na sve, a ništa ne daje; koji traži službu od svih svojih stvorenja za vlastitu slavu, a ne podnosi nikakvu žrtvu za njihovo dobro. Ali darovanje Krista otkriva Očevo srce. To svjedoči da su Božji naumi za nas “naumi mira, a ne nesreće“ (Jeremija 29,11). To pokazuje da je, dok je Božja mržnja prema grijehu jaka kao smrt, Njegova ljubav prema grešniku jača i od smrti. Budući da je uzeo na sebe naše spasenje, On neće poštedjeti ništa — ma koliko Mu to bilo drago — što je nužno za izvršenje Njegovog djela. Nijedna istina potrebna za naše spasenje nije uskraćena, nijedno čudo milosti zanemareno, nijedno božansko sredstvo nije ostalo neupotrijebljeno. Naklonost dolazi za naklonošću, a dar za darom. Cijela nebeska riznica otvorena je onima koje On želi spasiti. Skupivši sva bogatstva svemira i otkrivši sve izvore neizmjerne sile, On ih sve predaje u Kristove ruke i kaže: Sve je ovo za čovjeka; upotrijebi ove darove da ga uvjeriš kako ni na Zemlji ni na Nebu nema veće ljubavi od moje. Svoju najveću sreću on će naći u ljubavi prema meni.

Na golgotskom križu sučelile su se ljubav i sebičnost. Njihova je pojava na križu dostigla svoj vrhunac. Krist je živio da tješi i blagoslivlja, a Sotona je — usmrtivši Ga — pokazao svu opakost svoje mržnje prema Bogu. On je jasno pokazao da je stvarni cilj njegove pobune zbacivanje Boga s prijestolja i uništenje Onoga preko kojega se pokazala Božja ljubav.

Kristovim životom i smrću otkrile su se i misli ljudi. Od jasala do križa Kristov je život bio poziv na podčinjavanje sebe i zajednicu u patnjama. On je skinuo koprenu s ljudskih ciljeva. Isus je došao s nebeskom istinom i svi koji su slušali glas Duha Svetoga bili su privučeni k Njemu. Oni koji su služili sebi samima, pripadali su Sotoninom kraljevstvu. Svojim odnosom prema Kristu svi će pokazati na kojoj se strani nalaze. Na taj način svatko sebi izriče presudu. (Isusov život, str. 32,33)