Ljudski postupci i božanska providnost

26. 10. 2022.

“Sljedećeg dana — to bi dan poslije Priprave — skupiše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata te mu rekoše: ‘Gospodaru, sjetili smo se da je onaj varalica još za života rekao: Poslije tri dana uskrsnut ću. Zato naredi da mu se čuva grob do trećeg dana, da ne bi došli njegovi učenici, ukrali ga te rekli narodu: Uskrsnuo je od mrtvih, pa bi posljednja prijevara bila gora od prve.’ ‘Eno vam straže — odgovori im Pilat — idite i čuvajte kako znate!’ Oni odoše i osiguraše grob: zapečatiše kamen i postaviše stražu.” (Matej 27,62-66)

Ovaj ulomak pun je iznenađenja. Prvo iznenađenje donosi činjenica da se židovski vođe sjećaju da je Isus obećao da će uskrsnuti. Učenici su potpuno zaboravili to proročanstvo premda je Isus višeput izjavio da će umrijeti i uskrsnuti (vidi Matej 16,21; 17,23; 20,19; 12,40).

Ono što su oni zaboravili ili to nikada zapravo nisu ni čuli, židovskim vođama je ostalo u sjećanju, iako nisu vjerovali da će se to dogoditi. Točnije, bojali su se da će učenici ukrasti tijelo i onda tvrditi da je uskrsnuo. U tom slučaju njihova laž o Isusovom uskrsnuću bila bi gora od Njegove laži da je Mesija. Drugo veliko iznenađenje jest da su židovski vođe bili toliko zabrinuti zbog te mogućnosti i zbrke koja bi iz toga proizišla da poduzimaju nečuveni korak i krše vlastite vrlo stroge zakone o suboti posjetivši Pilata (nečistog poganina) na njihov sveti dan da bi zatražili stražu za Isusov grob. To kršenje uobičajene prakse ukazuje na dubinu njihovog straha da će učenici izvesti prijevaru s ovim mrtvim čovjekom. Židovska vladajuća klasa bila je spremna učiniti bilo što kako bi završila priču s Isusom.

Pilatu se sigurno zavrtjelo u glavi od svih ovih događaja. Međutim, vjerojatno umoran od svega, upravitelj rado pristaje na suradnju s problematičnim vođama jer kad ne bi, a tijelo bi nestalo trećeg dana, problemima ne bi bilo kraja. On zato daje židovskim vođama stražu da zapečati grobnicu i da je čuva.

Ali poduzevši takve korake opreza, ističe Leon Morris, židovski vođe “učinili su više nego što su bili svjesni. Zahvaljujući njima, nije se mogla pojaviti besmislica da su učenici ukrali tijelo kada je u određeno vrijeme Isus ustao iz mrtvih. Oprez neprijatelja potvrdio je istinu o Njegovom uskrsnuću.”

Doista su neobična čuda Božje providnosti. Bog može iskoristiti bilo koga i bilo što za ispunjenje svojih namjera na pozornici zemaljske povijesti.

 

Preporučujemo: