Ljudski proglasi nasuprot Božjim

27. 08. 2017.

“Tada, obuzet gnjevom protiv Žene, Zmaj ode da vodi rat protiv ostalih iz njezina potomstva, protiv onih koji vrše Božje zapovijedi i čuvaju Isusovo svjedočanstvo.” (Otkrivenje 12,17)
“Preko kraljice Estere Gospodin je na moćan način izbavio svoj narod. U vrijeme kada se činilo da im spas niotkuda ne može stići, Estera i žene s kojima je stupala u dodir, posteći, moleći se i brzo djelujući, suočile su se s problemom i donijele spasenje svojem narodu.” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 3, str. 1140) “Teška iskustva koja je doživio Božji narod u vrijeme Estere, nisu bila ograničena samo na te dane. … Isti duh koji je u davna vremena navodio ljude da progone pravu Crkvu, i u budućnosti će ih nagovarati da zauzmu isti stav prema onima koji ostanu vjerni Bogu. … Ukaz koji će konačno biti proglašen protiv Božjeg naroda ostatka bit će vrlo sličan proglasu koji je Ahasver izdao protiv Hebreja. Danas neprijatelji prave Crkve u maloj skupini koja poštuje zapovijed o danu odmora vide Mordokaja pred vratima. Poštovanje koje Božji narod ukazuje Božjem zakonu stalni je ukor onima koji su odbacili strah Gospodnji i gaze Njegov dan odmora, subotu. … Ugledni ljudi na visokim položajima pridružit će se bezakonicima i nasilnicima i dogovarati se protiv Božjeg naroda. Bogatstvo, umne sposobnosti i obrazovanje ujedinit će se da njegove pripadnike izlože prijeziru. Nasilnički vladari, svećenici i vjernici urotit će se protiv njih. Glasom i perom, hvalisanjem, prijetnjama i ismijavanjem nastojat će potkopati njihovu vjeru. Lažnim opisima i ljutitim pozivima ljudi će potpirivati strasti u narodu. Budući da neće moći reći ‘riječ je Gospodnja’ protiv branitelja biblijskog dana odmora, pribjeći će nasilnim zakonskim mjerama da nadoknade taj nedostatak. Da bi sebi osigurali popularnost i sljedbenike, zakonodavci će se pokoriti zahtjevima da se uvede zakon o nedjelji. Međutim, oni koji se boje Boga, ne mogu prihvatiti ustanovu koja krši propise Dekaloga. Na tom bojnom polju vodit će se posljednja velika bitka u sukobu između istine i zablude. Mi nismo ostavljeni u nedoumici što se tiče svršetka. Danas, kao i u vrijeme Estere i Mordokaja, Gospodin će obraniti svoju istinu i svoj narod.” (Izraelski proroci i kraljevi, str. 384,385)