Lucifer razotkriven

7. 02. 2024.

“Razoruža Poglavarstva i Vlasti i javno ih izloži ruglu vodeći ih u pobjedonosnoj povorci pobijeđene njime.” (Kološanima 2,15)

Protjerivanjem Sotone s Neba Bog je iskazao svoju pravednost i obranio čast svojega prijestolja. Ali kad je čovjek sagriješio popuštajući obmanama ovog odmetničkog duha, Bog je dokazao svoju ljubav time što je predao svog jedinorođenog Sina da umre za pali ljudski rod. Božji se karakter otkriva u pomirenju. Križ je silan dokaz cijelom svemiru da za put grijeha što ga je Lucifer izabrao ne može snositi odgovornost Božja vladavina.

U sukobu između Krista i Sotone tijekom Spasiteljeve zemaljske službe raskrinkan je karakter velikog obmanjivača. Ništa nije moglo tako djelotvorno iskorijeniti ljubav nebeskih anđela i cijelog lojalnog svemira spram Sotone, kao njegova okrutna borba protiv Otkupitelja svijeta. Bogohulna drskost njegovog zahtjeva da mu se Krist pokloni, uobražena smjelost kojom Ga je odnio na vrh gore i na vrh Hrama, zlokobna nakana otkrivena nagovaranjem Krista da se baci s vrtoglave visine, neumorna zloba kojom Ga je progonio od mjesta do mjesta i poticao srce naroda i svećenika da odbace Njegovu ljubav i na kraju viču: “Razapni ga! Razapni!” (Luka 23,21) — sve to pobudilo je zaprepaštenost i ogorčenje svemira.

Sotona je naveo svijet da odbaci Krista. Knez zla upotrijebio je svu svoju moć i lukavost da uništi Isusa, jer je vidio da su Spasiteljevo milosrđe i ljubav, Njegova sućut i sažalna nježnost otkrivale svijetu Božji karakter. Sotona je pobijao svaku tvrdnju koju je Božji sin iznio, i koristio je ljude kao svoja oruđa da Spasiteljev život ispuni patnjom i tugom. Laži i krivotvorine kojima je nastojao spriječiti Isusovo djelo, mržnja što su je pokazivali sinovi neposlušnosti, njegove strašne optužbe protiv Onoga čiji je život bio besprimjerna dobrota — sve je to izviralo iz duboke želje za osvetom. Zapretane vatre zavisti i zlobe, mržnje i osvete buknule su protiv Božjega Sina na Golgoti, dok je cijelo Nebo taj prizor promatralo u nijemom užasu. …

Sada je Sotonina krivnja ostala bez izgovora. On je otkrio svoj pravi karakter lašca i ubojice. (Veliki sukob, str. 395,396)