Jutarnji stih

Mi smo Božji svjedoci

„Jer vi ste mi svjedoci, riječ je Jahvina.“ (Izaija 43,10)

„Vi ste mi svjedoci, riječ je Jahvina!“ Hvala Bogu na prednosti da se nazovemo Božjim svjedocima! Naravno, ako smo svjedoci, tada moramo govoriti o Kristu, uzdizati Ga pred svojim bližnjima. Kad vidimo da se hladi gorljivost i vjerska revnost nekoga od naših bližnjih, moramo mu pomoći, moramo ga ohrabriti, moliti se s njime i za njega da ostane vjerni svjedok za Gospodina. …

Vi trebate biti oruđa preko kojih će Bog progovarati dušama. On će vas podsjećati na dragocjene istine i iz srca prepunog Isusove ljubavi objavljivat ćete im životno važne i značajne riječi. Vaša jednostavnost i iskrenost bit će kao najuzvišenija rječitost, a vaše će riječi u nebeskim knjigama biti zabilježene kao prikladne, slične zlatnim jabukama u srebrnim posudama. Bog će ih učiniti ljekovitom maticom nebeskog utjecaja, koja uvjerava i budi čežnju, a Isus će vašim molitvama dodati svoje posredovanje, zatražiti za grešnika dar Duha Svetoga i izliti Ga na njegovu dušu. I u prisutnosti Božjih anđela odjeknut će radosno klicanje zbog jednog grešnika koji se kaje. (The Youth’s Instructor, 4. svibnja 1893.)

Rad koji je viši od svakog drugog rada – koji više od svakog drugog treba privući i uposliti snage duše – djelo je spašavanja duša za koje je Krist umro. Učinite ga osnovnim, najvažnijim poslom svojeg života. Učinite ga svojim životnim pozivom. Surađujte s Kristom u tom velikom i plemenitom radu, postanite misionari u svojoj i u stranim zemljama. Budite spremni i osposobljeni za rad kod kuće i u dalekim predjelima na spašavanju duša. … O, kad bi mladi i stari bili temeljito obraćeni Bogu i kada bi preuzeli dužnost koja im je nadohvat ruke, kad bi radili onako kako im to prilike dopuštaju, kad bi postali Božji suradnici! Kad bi se to dogodilo, mnoštvo glasova upućivalo bi hvalu Onome koji ih je pozvao iz tame k divnom svjetlu svojemu. (The Youth’s Instructor, 4. svibnja 1893.)

 

Preporučujemo: