Mihej 3

27. 06. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Mihej 3”.

1 A ja rekoh: »Čujte sad, poglavari Jakovljevi i prvaci doma Izraelova! Nije li na vama da spoznate pravdu? 2 Vi koji mrzite dobro a ljubite zlo, koji kidate s njih kožu njihovu, i meso njihovo s kostiju njihovih; 3 i koji proždirete tijelo puka mojega, i derete s njih kožu njihovu, i kosti im prebijate i sasijecate kao u loncu, kao meso u kotlu.« 4 Tada će oni vapiti Gospodu, ali on im neće odgovoriti, nego će u ono vrijeme od njih lice svoje sakriti jer su zlo činili djelima svojim. 5 Ovako veli Gospod protiv prorokā koji zavode moj puk, koji zubima svojim ujedaju, a izvikuju: »Mir!«; a protiv onoga koji im ništa ne stavlja u usta proglašuju rat: 6 »Zato će vam noć biti bez viđenja, a tmina će vam biti bez proricanja. I zaći će sunce nad tim prorocima, i potamnjet će nad njima dan. 7 Tada će se postidjeti vidioci i posramiti se proricatelji; i svi će oni usta svoja pokriti jer neće biti odgovora Božjega.« 8 No ja sam odista pun sile Duha Gospodnjega i pravde i snage da objavim Jakovu njegov prijestup i Izraelu njegov grijeh. 9 Čujte sad ovo, poglavari doma Jakovljeva i prvaci doma Izraelova, vi koji se pravde gnušate i izvrćete sve što je prȁvo, 10 koji Sion gradite krvlju i Jeruzalem bezakonjem: 11 Poglavari njegovi sude za mito i svećenici njegovi podučavaju za plaću i proroci njegovi proriču za novac; a oslanjaju se na Gospoda govoreći: »Nije li Gospod u našoj sredini? Nikakvo zlo neće na nas doći.« 12 Zato će zbog vas Sion biti kao polje preorano i Jeruzalem će postati gomila, a gora Doma uzvišica sa šumom.