Mihej 6

30. 06. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Mihej 6”.

1 Čujte sad što govori Gospod: »Ustani, povedi parbu s gorama, neka i brjegovi čuju tvoj glas! 2 Slušajte, gore, parbu Gospodnju, i vi, čvrsti temelji zemaljski; jer Gospod ima parbu sa svojim pukom, i on će se parničiti s Izraelom. 3 Puče moj, što sam ti učinio? Čime li sam te zamorio? Posvjedoči protiv mene! 4 Ta ja sam te izveo iz zemlje egipatske i otkupio te iz kuće ropstva; i poslah pred tobom Mojsija, Arona i Mirjam. 5 Puče moj, sjeti se sada što je bio naumio Balak, kralj moapski, i što je njemu odgovarao Bileam, sin Beorov, od Šitima do Gilgala, da biste spoznali pravednost Gospodnju.« 6 S čime ću doći pred Gospoda, kako li se pognuti pred Bogom višnjim? Hoću li preda nj doći s paljenicama, s teocima godinu dana starima? 7 Hoće li Gospodu biti mile tisuće ovnova, mirijade potoka ulja? Hoću li za svoj prijestup dati prvorođenca svojega, plod svoje utrobe za grijeh duše svoje? 8 Pokazao ti je, čovječe, što je dobro. Ta što Gospod traži od tebe osim da vršiš pravdu i ljubiš milosrđe i smjerno sa svojim Bogom hodiš? 9 Glas Gospodnji dovikuje gradu — a umnost će vidjeti ime tvoje: »Slušajte štap! Tko li je to odredio? 10 Ima li u kući zloga još riznica zla i krnjih mjera odurnih? 11 Mogu li smatrati čistim onoga s krivom tezuljom i s vrećom lažnih utega? 12 Jer bogataši su njegovi puni nasilja, a stanovnici njegovi govore laž i jezik je njihov prijevaran u njihovim ustima. 13 Zato ću ja i učiniti da oboliš, bijući te i pustošeći zbog grijeha tvojih. 14 Ti ćeš jesti, ali se nećeš nasititi, tvoja će glad i dalje biti u tvojoj sredini. I neke ćeš skloniti, ali ih nećeš izbaviti; a što izbaviš, predat ću maču. 15 Ti ćeš sijati, ali nećeš žeti; ti ćeš tiještiti masline, ali se nećeš mazati uljem; i pravit ćeš mošt, ali vino nećeš piti. 16 Jer drže se odredbe Omrijeve i čine se sva djela doma Ahabova; a vi hodite po njihovim savjetima, kako bih od tebe načinio pustoš, a od žitelja tvojih zvižduk. I vi ćete nositi sramotu puka mojega.