Mjerilo karaktera na Sudu

24. 11. 2011.

“A svi koji budu pod Zakonom sagriješili, po Zakonu će biti suđeni. Nisu, naime, pred Bogom pravedni oni koji slušaju Zakon, nego će oni biti priznati pravednima koji vrše Zakon” (Rimljanima 2,12.13)

Oni koji su prihvatili svjetlost koja se odnosila na Kristovo posredovanje i na nepromjenjivost Božjeg zakona, uvidjeli su da su te istine iznesene u Otkrivenju 14. poglavlju. Poruke iz ovog poglavlja sadrže trostruko upozorenje koje treba stanovnike Zemlje pripremiti za Gospodnji drugi dolazak. Objava: “Jer je došao čas njegova Suda” upućuje na završno djelo Kristove službe za spasenje ljudi. Ona navješćuje istinu koja se treba objavljivati dok se Spasiteljevo posredovanje ne završi i On se vrati na Zemlju da uzme k sebi svoj narod. Djelo suda koji je započeo 1844. godine mora se nastaviti dok se svi slučajevi, i živih i mrtvih, ne riješe; stoga će ono trajati do svršetka vremena milosti za ljude. Da bi se mogli održati na sudu, poruka sadrži nalog: “Bojte se Boga i zahvalite mu… Poklonite se Stvoritelju neba i zemlje, mora i izvora voda!” Rezultat prihvaćanja ovih poruka sadrže riječi: “Na tom se temelji postojanost svetih koji čuvaju Božje zapovijedi i vjeru u Isusa.” Da bi se pripremili za sud, ljudi moraju vršiti Božji zakon. On će biti mjerilo karaktera na sudu. Apostol Pavao izjavljuje: “Svi koji budu pod Zakonom sagriješili, po Zakonu će biti suđeni… u dan u koji će Bog — prema mojem evanđelju — suditi ljudske tajne po Isusu Kristu.” Dalje kaže da će “oni biti priznati pravednima koji vrše Zakon”. (Rimljanima 2,12-16) Da bi se vršio Božji zakon potrebna je vjera, jer “bez vjere nemoguće mu je ugoditi”. “A sve što se ne čini po čvrstom uvjerenju grijeh je.” (Hebrejima 11,6; Rimljanima 14,23)

Prvi anđeo poziva ljude da se boje Boga i da Mu zahvale; da Mu se poklone kao Stvoritelju neba i Zemlje. Da bi to činili, moraju biti poslušni Njegovom Zakonu. Propovjednik kaže: “Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer — to je sav čovjek.” (Propovjednik 12,13) Bez poslušnosti Njegovim Zapovijedima nijedno bogoštovlje ne može biti ugodno Bogu. “Jer u ovome stoji ljubav prema Bogu: da vršimo njegove zapovijedi.” “Tko uklanja uho svoje da ne sluša Zakona, i molitva je njegova mrska.” (1. Ivanova 5,3; Izreke 28,9) (Velika borba, str. 345,346)

Svatko bi si trebao postaviti pitanje koje je od najvećeg značaja: Ispunjavam li zahtjeve Božjeg zakona? Samo neposrednim samoispitivanjem u svjetlu Božje riječi možemo otkriti naše odstupanje od Njegove svete vladavine prava. U Njemu možemo imati oprost za pogreške učinjene u prošlosti, a u Njegovoj snazi možemo izrastati u savršene muškarce i žene u Isusu Kristu. (Youth’s Instructor, 10. lipnja 1897.)