Molite se s Biblijom u ruci

29. 05. 2024.

“Marljivo nastoj da se pokažeš pred Bogom kao prokušan, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji valjano propovijeda istinu!” (2. Timoteju 2,15)

Neka svatko tko tvrdi da vjeruje da Gospodin ubrzo dolazi istražuje Pismo kao nikada prije; jer Sotona pribjegava svim mogućim sredstvima da zadrži duše u tami i zaslijepi um da ne primijeti opasnosti vremena u kojem živimo. Neka svi vjernici uzmu svoje Biblije uz iskrenu molitvu kako bi ih Duh Sveti mogao prosvijetliti o tome što je istina, da mogu više saznati o Bogu i Isusu Kristu kojega je poslao. Tragajte za istinom kao za skrivenim blagom i razočarajte neprijatelja. Vrijeme kušnje upravo je pred nama jer je glasna vika trećeg anđela već počela otkrivenjem Kristove pravednosti, Otkupitelja koji oprašta grijehe. To je početak svjetla anđela čija će slava obasjati čitavu Zemlju. Djelo je svakoga komu je poruka opomene upućena da uzdigne Isusa, da Ga prikaže svijetu onako kako je objavljen u slikama, nagoviješten u simbolima, pokazan u proročkim otkrivenjima, otkriven u poukama upućenim Njegovim učenicima i u divnim čudima učinjenim za sinove ljudske. Istražujte Pisma; jer ona svjedoče o Njemu.

Ako se želite održati u vrijeme nevolje, morate poznavati Krista i prihvatiti dar Njegove pravednosti, koji On pripisuje grešniku koji se kaje. Ljudska mudrost ne može koristiti u pripremi plana spasenja. Ljudska filozofija je beskorisna, rodovi najviših ljudskih snaga bezvrijedni su prema velikom planu božanskog Učitelja. Nikakva slava neće nam pomoći; sva ljudska pomoć i slava leže u prašini; jer istina kakva je u Isusu jedino je dostupno sredstvo kojim se možemo spasiti. Imamo se prednost povezati s Kristom i tada se božansko miješa s ljudskim; i samo u toj zajednici mora počivati naša nada; jer samo kad Božji Duh dotakne dušu, snage duše bivaju oživljene i mi postajemo nova stvorenja u Kristu Isusu. On se objavio i donio život i besmrtnost. On kaže: “Riječi koje sam vam ja rekao jesu duh i život.” (Ivan 6,63) Psalmist kaže: “Objava riječi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje.” (Psalam 119,130) (Review and Herald, 22. studenoga 1892.)