Molitva i moralna hrabrost

30. 05. 2024.

“Ako, dakle, tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi!” (Matej 16,24)

Potrebna nam je moralna hrabrost da bismo odlučili držati Gospodnje zapovijedi. Jedan protivnik istine jednom je rekao da samo slabići, nerazumni i neupućeni mogu napustiti svoje crkve da bi svetkovali sedmi dan subotu; ali jedan propovjednik, koji je prihvatio istinu, odgovorio je: “Ako mislite da su za to potrebni slabići, samo pokušajte.” Potrebna je moralna hrabrost, čvrstina, odlučnost, ustrajnost i mnogo molitve da bi netko stao na ovu nepopularnu stranu. Zahvalni smo što možemo doći Kristu kao što su Mu jadni patnici prilazili u hramu. Nadamo se da će ovaj dom biti dom molitve i da će oni koji stupaju ovamo shvatiti da se dolaze susresti s Bogom. Krist je rekao: “Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana radi mene, tu sam ja među njima.” (Matej 18,20) Ne tvrdimo da ćemo vam uvijek moći osigurati propovjednika; ali morate biti dobro ukorijenjeni. Morate naučiti crpsti iz izvora života. Vi se niste usudili gaziti Božje zapovijedi i stali ste na stranu nepopularne istine ne obazirući se na posljedice. Hoće li vas Spasitelj ostaviti da se sami borite? Ne, nikada. Međutim, On nikada nije rekao svojim učenicima da neće imati kušnji, da neće trpjeti samoodricanje, da neće podnositi žrtve. Učitelj je bio “čovjek boli, vičan patnjama” (Izaija 53,3). “Ta, poznato vam je milosrđe Gospodina našega Isusa Krista, kako je radi vas od bogataša postao siromah da vi postanete bogataši njegovim siromaštvom.” (2. Korinćanima 8,9) Zahvaljujemo Bogu što Ga u svojem siromaštvu možemo nazvati svojim Ocem. Siromaštvo dolazi na ovaj svijet i nastupit će vrijeme nevolje kakvo nikada nije bilo. Bit će ratova i glasova o ratovima, a lica ljudi blijedjet će od straha. Možda ćete morati podnositi nedaće, možda ćete katkad biti gladni; ali Bog vas neće ostaviti u toj patnji. On će okušati vašu vjeru. Ne trebamo živjeti ugađajući sebi. Ovdje smo da otkrijemo Krista svijetu, da Njega i Njegovu silu prikažemo čovječanstvu. …

Krist nas danas stavlja na kušnju da vidi jesmo li poslušni Božjem zakonu kao što je bio On, i jesmo li spremni za društvo nebeskih anđela. Bog želi odan narod. (Review and Herald, rujna 1895.)