Molitva pokreće svemoćnu ruku

13. 05. 2024.

“Niti ih mišica njihova spasi, već desnica tvoja i mišica tvoja i svjetlo lica tvojega — jer ti omilješe.” (Psalam 44,3 — Varaždinska Biblija)

Kad se pojave naizgled neobjašnjive nevolje, ne smijemo im dopustiti da poremete naš mir. Ma kako se nepravedno prema nama postupalo, ne smijemo se žestiti. …

Dok se bezakonje u svijetu umnožava, nitko od nas ne može se zavaravati da neće imati poteškoća. Ali upravo će nas poteškoće dovesti u prijestolnu dvoranu Najvišega. Moći ćemo potražiti savjet Onoga koji je beskrajno mudar.

Gospodin kaže: “Zazovi me u dan tjeskobe.” (Psalam 50,15) On nas poziva da iznesemo pred Njega svoje poteškoće i nevolje, svoju potrebu za božanskom pomoći. On nas poziva da bez oklijevanja uputimo svoje molitve. Čim se teškoće pojave, trebamo Mu uputiti svoje iskrene, ozbiljne molitve. Svojim upornim molitvama pružamo dokaz dubokog povjerenja u Njega. Svijest o našoj potrebi nagoni nas da se molimo ozbiljno, i naš nebeski Otac biva ganut našim molbama.

Često su oni koji trpe poniženja i progonstva zbog svoje vjere u kušnji da pomisle da ih je Bog zaboravio. U očima ljudi oni su manjina. Po svemu izgleda da njihovi neprijatelji likuju nad njima. Ali neka se ne uznemiravaju! Onaj koji je patio zbog njih, koji je nosio njihove tuge i žalosti, nije ih zaboravio!

Božja djeca nisu ostavljena sama i bez obrane. Molitva pokreće ruku Svemogućega. Molitvom “osvojiše kraljevstva, izvršiše pravdu, postigoše obećanja, zatvoriše usta lavovima, ugasiše žestinu ognja” — i mi ćemo saznati što to znači kad čujemo izvještaje mučenika koji su umrli za svoju vjeru — koji “nagnaše u bijeg tuđe bojne redove” (Hebrejima 11,33,34).

Ako svoj život posvetimo službi Njemu, nikad se nećemo naći u položaju za koji Bog nema rješenje. Ma kakav bio naš položaj, imamo Vodiča koji će usmjeriti naš put; ma kakve bile naše nevolje, imamo sigurnog Savjetnika; ma kakve bile naše tuge i žalosti, ma kolika bila naša osamljenost, imamo Prijatelja koji s nama suosjeća. Čak i ako u svojem neznanju načinimo pogrešan korak, Krist nas neće ostaviti. Čujmo Njegov glas koji govori jasno i razgovijetno: “Ja sam put, istina i život!” (Ivan 14,6) “Smilovat će se ubogu i siromahu i spasit će život nevoljniku.” (Psalam 72,13) (Isusove usporedbe, str. 112,113)